מהי התשוקה הדיסציפלינרית? מה באמת מניע אותנו?

 

 

השפה האנגלית מבחינה בין שלוש מילים: passion, desire, ו-lust. שלושתן אומרות תשוקה. זו האחרונה איננה, להערכתי, מעניינו של חיבור זה. נשארנו אפוא עם passion ו-desire. איזו משתיהן מגדירה טוב יותר את “התשוקה המניעה”? זו שגורמת לנו לצמוח, להתפתח, להניע ולסחוף?


מבינים בהוראה 4 - 27-28_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: תשוקה