מבינים בהוראה – חוברת 4 – שער למאמרים

מבינים בהוראה הוא כתב עת בו כותבים מורים ואנשי צוות מרשת בתי הספר השש-שנתיים של מכון ברנקו וייס. המאמרים משקפים את הידע, התובנות, ההרגשות, הלמידה והרוח בבתי הספר וברשת.

בגיליון זה שני שערים: שער ראשון – המבט פנימה: תהליכי התמקצעות בהוראה שלי; שער שני – על תשוקה דיסציפלינרית.

 

גיליון 4 | אדר ב’ תשע”ו, מרץ 2016

 

מבינים בהוראה 4 - עץ הדעת B

והיו לבשר אחד / אביבית סיינר

 

 מבינים בהוראה 4 - טריגר A

טריגרים בהוראה שלי / עדי טריגר

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: תנ"ך תגיות: כתב עת
עוד על הנושא
מבינים בהוראה - גיליון 1: הוראה לשם הבנה
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם
מבינים בהוראה
מבינים בהוראה - גיליון 2: על הכלה
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: למידה
מבינים בהוראה
מבינים בהוראה - גיליון 3: ארגון לומד
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: למידה
מבינים בהוראה
אתגרי חינוך
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf
אתגרי חינוך