לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית / ז'קלין ברוקס, מרטין ברוקס

הספר מיועד למורים, מנהלים, הורים ואנשי חינוך, המעוניינים לבצע את המעבר מתיאוריה חינוכית חדשה, המבוססת על קונסטרוקטיביזם, אל עשייה חינוכית משופרת. המחברים מציגים חמישה עקרונות שעליהם מושתתת הפדגוגיה הקונסטרקטיביסטית, מציעים נורמות חדשות ומבנים חדשים לדפוסי פעולה בכיתה, ומביאים דוגמאות רבות לכיתות שבהן מורים מעודדים ומקבלים אוטונומיה של תלמידים, שבהן נתונים גולמיים ומקורות ראשוניים משמשים לצורכי חקר, שבהן חשיבתם של התלמידים היא המניעה את השיעורים, ושבהן דיאלוג, חקר והתלבטות זוכים להערכה.

136 עמודים
מחיר: 65 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה

פתח דבר

חלק ראשון: הצורך בגישה קונסטרוקטיביסטית

1. יחס של כבוד לתהליך הלמידה

2. בחינת האפשרויות

3. התוודעות של כל אחד ואחד לעולמו

חלק שני: כמה עקרונות מנחים של קונסטרוקטיביזם

4. הצגת בעיות בעלות רלוונטיות ראשונית לתלמדיים

5. בניית למידה סביב מושגי יסוד: בקשת העיקר

6. ביקוש וייחוס ערך לנקודות מבט של תלמדיים

7. התאמת תוכניות לימודים כך שתתייחסנה להנחות של תלמידים

8. הערכת הלמידה בהקשר ההוראה

חלק שלישי: יצירת מסגרות קונסטרוקטיביסטיות

9. כיצד הופכים למורים קונסטרוקטיביסטיים?

10. חתירה לניצחונות משמעותיים

ביבליוגרפיה

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf תגיות: רלוונטיות
עוד על הנושא
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 1
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: תצפית
ספרים
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 2
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: עיקרון הביצוע
ספרים
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 3
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: פתרון בעיות
ספרים
חכה, פיתיון ודגים
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: פדגוגיה
ספרים