למידה נראית למורים / ג'ון הטי

למידה נראית למורים נכתב על בסיס הספר למידה נראית, ושניהם יחד נחשבים לספרים החשובים ביותר שנכתבו בעשורים האחרונים על למידה והוראה. בלמידה נראית B מתוארים ומנותחים מאות מחקרים בנשואי למידה והוראה, ואילו בלמידה נראית למורים העבודה המחקרית הכבירה השאת מוצגת בקיצור ובבהירות, כך שהעוסקים בהוראה יוכלו ליישם את ממצאיה בעבודתם.

הספר מיועד ל מורים בבתי הספר ובמכללות, למרצים באוניברסיטאות, לסטודנטים להוראה ולכל מי שמתעניין בלמידה ובהוראה ומבקש לייעל אותן. מחקר המחקרים על למידה  והוראה של פרופסור ג’ון הטי מספק את הבסיס המדעי הרחב והעדכני ביותר לכל המבקשים לקדם את הישגיה של מערכת החינוך.

293 עמודים
מחיר: 86 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה
תודות
פרק 1  למידה נראית בפנים

חלק ראשון: מקורם של רעיונות ותפקידם של מורים
פרק 2  מקורם של רעיונות
פרק 3  מורים: השחקנים המרכזיים בתהליך החינוכי

חלק 2: השיעורים
פרק 4  הכנת השיעור
פרק 5  פתיחת השיעור
פרק 6  זרימת השיעור: למידה
פרק 7  זרימת השיעור: תפקיד המשוב
פרק 8  סוף השיעור

חלק שלישי: דפוסי מחשבה
פרק 9  דפוסי מחשבה של מורים, של מנהיגים חינוכיים ושל מערכות

רשימה ביבליוגרפית
נספח א  נקודות ל"למידה נראית מבפנים"
נספח ב  רשימת השפעות על הישגים
נספח ג  השפעות של תכניות (מתוך התרגילים שבסופי הפרקים) - דירוגים וגודלי אפקט
נספח ד  חישבי גודלי אפק
נספח ה  מבחן ארווינג להערכת תלמידים את סולם ההוראה המוגמר
מפתח מושגים

סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: פדגוגיה תגיות: תרגול
האנשים שלנו
חגית מן - מנחה בפיתוח מקצועי, יחידת התוכן
עוד על הנושא
סרטונים להרחבת הדעת על חשיבה גלויה
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מורים נושאים: פדגוגיה
כלי חשיבה ולמידה
מה הן שגרות חשיבה?
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: פדגוגיה
כלי חשיבה ולמידה