למידה טובה

למידה שהתוצר שלה הוא הבנה של הנושא הנלמד. כאשר תלמיד מבין את הנושא שאותו למד, כלומר ממקם אותו במערך של נושאים אחרים, מיישם אותו בהקשרים חדשים ומבצע אתו מהלכי חשיבה, אנו יכולים לומר שהלמידה שלו הייתה למידה טובה. תנאי חיוני ללמידה טובה מניבה הבנה הוא חשיבה במהלך הלמידה על התכנים הנלמדים.

סוג: מילון מונחים קהל יעד: מנהלים נושאים: לוגיקה תגיות: ענת זוהר
עוד על הנושא
ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: חשיבה יצירתית
ספרים