למידה יצירתית בלבד או תיקון חברתי? תכנית חלוצי הערכה בתנ”ך ברשת ברנקו וייס האתגרית

אתגרי חינוך 2 - למידה יצירתית  - 1_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורים פורמט: pdf