למד את ילדך לחשוב / אדוארד דה בונו


אזל

הספר מסייע בידי הורים ומורים לשפר את החשיבה של ילדיהם, של תלמידיהם ושלהם עצמם. הספר מציג את הכלים והשיטות שפיתח דה בונו, בתחום פיתוח החשיבה בכלל והחשיבה היצירתית בפרט. דה בונו, הנחשב לחלוץ עולמי בתחום ההוראה הישירה של חשיבה, מאמין שחשיבה היא מיומנות שניתן ללמוד ולתרגל בהנאה. הספר מלווה בשפע דוגמאות.

371 עמודים
מחיר: 44 ש"ח

תוכן העניינים

חלק ראשון:

פתח דבר 
ספר זה אינו מיועד לך אם ... 
הקדמה:  מדוע אנו נדרשים לחשיבה חדשה 
ראשי פרקים על המחבר 
איך להשתמש בספר הזה 
גיל ויכולת 
התנהגויות חשיבה 
טבע החשיבה 

חלק שני:

נגרים וחושבים 
עמדות 
ששת כובעי החשיבה 
חשיבת כובע לבן וחשיבת כובע אדום 
חשיבת כובע שחור וחשיבת כובע צהוב 
חשיבת כובע ירוק וחשיבת כובע כחול 
סדרה של שישה כובעי חשיבה 
תוצאה ומסקנה 
קדימה או במקביל 
הגיון ותפיסה 
שכ"ג:  שקל כל הגורמים 
חא"ב:  חלופות אפשרויות ברירות 
ערכים 
מח"א:  מה חושבים אחרים 
תו"ת:  תוצאה ותולדה 
חש"מ:  חיובי, שלילי ומעניין 
מוקד ומטרה 
שמ"י:  שאיפות, מטרות ויעדים 
ער"ב:  עדיפות ראשונה במעלה 
סקירה ראשונה

חלק שלישי:

כללי ומפורט 
פעולות חשיבה בסיסיות 
אמת, הגיון וחשיבה ביקורתית 
באילו נסיבות 
היפותזה, ספקולציה ופרובוקציה 
חשיבה לאטרלית (צדית) 
פרובוקציה ופו 
תנועה (movement) 
המילה האקראית 
סקירה שניה 
עקרונות לחשיבה

חלק רביעי:

מבנים ומצבים 
אל / בופואז / לך GO / LOPOSO / TO 
ויכוחים וחילוקי דעות 
בעיות ומשימות 
החלטות ובררות 
סקירה שלישית

חלק חמישי: 

תרגילי עיתונים 
משחק עשר דקות חשיבה 
שיטת הציור 
מלה אחרונה

נספח:  מועדוני חשיבה

 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מח"א
עוד על הנושא
ששת כובעי החשיבה - כרזה
סוג: כרזות קהל יעד: מנהלים נושאים: כלי חשיבה
כרזות
ששת כובעי החשיבה
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: קבלת החלטות
כלי חשיבה ולמידה
ששת כובעי החשיבה - מאמר מבוא
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: קבלת החלטות
מאמרים וסרטונים
יישום כובעי החשיבה - מאמר מבוא
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מורים נושאים: סגנונות חשיבה ולמידה
מאמרים וסרטונים