“ללמוד” הוא שם המשחק

השנה נחשפתי לראשונה להשתלמות שונה, השתלמות המיועדת למנהלי חטיבות ברשת ברנקו וייס. המפגשים בהשתלמות מאפשרים למידה מיוחדת, מקצועית, חווייתית, מאתגרת ומעשירה. המנחה מגיעה למפגשים מלאת תובנות ומציגה בפנינו תאוריות, כלי חשיבה לתכנון, לניהול ולהתחדשות. דרך הלמידה מבוססת על פעילות סדנאית של המשתלמים ולא על הרצאה, הקראה או הכתבה.

מבינים בהוראה 4 - 6-9_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: פיתוח מקצועי