כלי חשיבה – ליישום בהקשרים כלליים

על המאגרמטרות | הוראות שימוש  |  אסטרטגיות וכלים | חזרה לניוזלטר

בדיקה והערכה של רעיונות - חשיבה מתכנסת

No Image

שיתוף ולמידת עמיתים

No Image

תכנון כולל

No Image

  • הסבר על ערכת תכנון כולל
  • מצגת על התכנון הכולל
  • טבלאות לתכנון כולל

קבלת החלטות

No Image

איך ניתן לחשוב על זה

מאגר צומח של אסטרטגיות וכלי חשיבה שימושיים לפי נושאים כלליים

על המאגר

בשנים האחרונות נעשה במכון שימוש באסטרטגיות וכלי חשיבה בעיקר בהקשר של למידה והנחיה ובהקניה למורים ותלמידים, ופחות בזירות הפעולה שלנו פנימה.

מאגר זה נועד לסייע בהשגת היעד של הפחת רוח אסטרטגית בעשייה שלנו, כפי שמוצג בספר הכתה החושבת כאחד מהממדים של תרבות החשיבה. 

העבודה שלנו מזמנת אין ספור מצבים מאתגרים כגון: ישיבות צוות, תהליכי הפקת לקחים, שיחות אישית, הנחיית סדנאות, פתרון בעיות, קבלת החלטות ועוד, שניתן לכנותם גם "אתגרי חשיבה". טיפוח הנטייה לרוח אסטרטגית, דהיינו הפעלת חשיבה שיטתית, שימוש באסטרטגיות חשיבה "מן המוכן" והמצאת אסטרטגיות פעולה נוספות, עשוי לשפר את ההתמודדות שלנו במצבים מאתגרים אלה.

מהי אסטרטגיית חשיבה?

אסטרטגיית חשיבה היא תכנית ברורה ומפורשת המראה איך לנתב את דרך החשיבה במצב מאתגר מבחינה אינטלקטואלית.

אדם בעל רוח אסטרטגית יתלהב מחשיבה שיטתית ותהיה לו הנטייה להמציא אסטרטגיות חשיבה בתגובה למצבים מאתגרים, ולהשתמש בהן. ולכן, בהיתקלו במצב מאתגר יחשוב באופן שיטתי מה לעשות. במקום לפעול בפזיזות הוא יזהה את אתגר החשיבה, יערוך תוכנית, ויבצע אותה.

מטרות המאגר:

  • להטמיע תכנים מעולם החשיבה בתרבות העבודה במכון. 
  • להעניק חיים וריענון לחומרים מעולם החשיבה.  
  • להביא לידי ביטוי חלק משמעותי מהזהות של מכון ברנקו וייס בעשייה היומיומית שלנו. 
  • ליצור שפה אחידה בין מנחים. 
  • להגביר את המקצועיות שלנו. 
  • להרחיב את "ארגז הכלים" של המנהלים, המורים והמנחים.

הוראות שימוש: 

א. תכנון: בשלב תכנון הפעילות (שיחה, ישיבה, קבלת החלטה וכד') שאלו את עצמכם את השאלות הבאות:

מה הן המטרות שלי? 

מה הן העדויות להשגתן? 

באילו אסטרטגיות אשתמש?

ב. למידה: לכל אסטרטגיה דרגת קושי. שימו לב לרמת הקושי, התאימו בין אתגר החשיבה, קהל היעד ומורכבות הכלי, והתכוננו בהתאם.

ג. אין חכם כבעל ניסיון: ניתן ואפילו מומלץ לנסות את האסטרטגיה מבעוד מועד על חברים טובים או בני משפחה.

ד. לקרוא לילד בשמו: השתמשו שימוש מפורש באסטרטגיות- קראו להן בשם, הסבירו מה אתם עושים ונסו לחדד מה טוב יוצא מהשימוש באסטרטגיה ומתי ההזדמנויות המתאימות לשימוש בה.

ה. לרוץ לספר לחברה: יש קישור ליד האסטרטגיות לטופס לשיתוף בתובנות בעקבות ההתנסות -  שתפו ב: חוויות, תובנות, המלצות, הרחבות. אתם גם מוזמנים לקרוא מניסיונם של אחרים.

ו. תמיכה: להתייעצות נוספת לגבי השימוש בכלים או לגבי ההתאמה בין צורך לאסטרטגיה או התאמה לסיטואציות ולקהלים, ניתן לפנות אל: חגית מן, רחלי יפה

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: תכנון
עוד על הנושא
כלי חשיבה - בחלוקה לפי מטרות הוראה-למידה
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: תכנון
כלי חשיבה ולמידה
הנחיית קבוצה - ארגז כלים למנחה
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: יצירת עניין
חוברות למורים ומנחים
שימוש בכלים לפי צרכים
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: פדגוגיה
כלי חשיבה ולמידה