יר”ל – יודע/ת, רוצה לדעת, למדתי

 

 

כלי חשיבה ולמידה המזמן יצירת קשר בין הידע הקודם שלך לידע החדש 

 

מטרות איך עושים | דוגמה | מתי ולמה משמש |  טיפים |  שייך ל... |  מקור |  ליישום גם ב...  |  הרחבה

 

מה המטרה?

 • חשיפת הידע הקיים אצל הלומד 
 • ערור העניין והארת כיווני למידה אפשריים 
 • סקירת הנלמד והשוואה לידע שהיה ולכווני הלמידה

 

איך עושים זאת? 

 • לרשום את הנושא בראש הדף 
 • לרשום בעמודה הימנית את כל מה שאתם יודעים על אודות הנושא 
 • לרשום בעמודה האמצעית מה רוצים לדעת על הנושא 
 • בתום הלמידה לרשום בעמודה השמאלית מה למדתם על הנושא 

 

מתי ולמה משמש?

 • כאשר מתחילים נושא חדש
 • כשרוצים להתחבר לנושא שנלמד בעבר
 • כשמסכמים את הלמידה ורוצים להיווכח איך ומה השתנה בידע ובהבנה של הלומדים את הנושא
 • לפני תחילת נושא כשרוצים לתכנן על מה לשים דגש בעת הוראת נושא ולהתאימו למקום בו נמצאים הלומדים
 • כשרוצים לתת ללומדים ביטחון שיש להם כבר ידע כלשהו בנושא
 • לשם יצירת גירוי וסקרנות לקראת הלמידה המתוכננת

 

 

 לראש העמודחזרה להתחלה - קטן

קדימה מיישמים... : טיפים ליישום מוצלח 

 • הדגימו איך עושים יר"ל בפורום כתתי
 • תנו ללומדים הרגשה בטוחה להעלות את מה שיודעים בלי חשש שיבוקרו על כך
 • כדי להעשיר את העבודה ביודע/ת וברוצה לדעת השתמשו במילות שאלה מגוונות
 • אפשר להיעזר בשאילה לפנים כדי להעלות שאלות שרוצים לדעת
 • בדקו עם הילדים מה תרם להם היר"ל ללמידה.

 

חזרה להתחלה - קטן

  לראש העמוד

 

אפשר ליישם גם ב...

 • כשנתקלים בנושא או עניין חדש ולא מוכר 
 • כשרוצים להשיג מעורבות בהצגה של נושא חדש

עוד על יר"ל

היר"ל (יודע, רוצה, לומד), הוא כלי חשיבה ולמידה המזמן יצירת קשר בין הידע הקודם שלך לידע החדש. ידע חדש נלמד טוב יותר כאשר הוא קשור לידע הקודם הרלוונטי הקיים בזיכרונך. הידע הקודם מסייע לך בפרשנות הידע החדש ובבניית המשמעות. בניית המשמעות פירושה אופן ההתייחסות שלך אל המידע:

 • כיצד אתה מבין ומפרש את המידע? 
 • אילו חלקים מן המידע מעניינים אותך יותר ואילו פחות? 
 • אילו חלקים מן המידע רלוונטיים לך, ואילו לא? 
 • האם אתה מסכים או לא מסכים עם המידע?   
 • אילו מחשבות ורגשות מעורר בך המידע?

 

היר"ל יסייע לך:

 • לזהות את מה שאתה משער או כבר יודע על הנושא.
 • לשאול מה שהיית רוצה לדעת עוד על הנושא.
 • לברר לעצמך איזה ידע רכשת בתום הלמידה על הנושא.

 

היר"ל ייפתח אצלך: 

 • הבנה שיש בידך ידע בנושאים שעדיין לא למדת.
 • יכולת השערה כבסיס ללמידה משמעותית.
 • הגברת הסקרנות והעניין לקראת רכישת הידע החדש.
 • שאילת שאלות כאמצעי לפיתוח ההבנה.
 • חשיבה על החשיבה לשם זיהוי הצרכים הלימודיים שלך. 
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה תגיות: רפלקציה על למידה