חשיבה מסדר גבוה (higher order thinking)

חשיבה בעלת המאפיינים הבאים: נעדרת תחשיב (אלגוריתם) ידוע מראש, משתמשת בקריטריונים רבים, מתרחשת בתנאים של אי-וודאות, מפיקה כמה פתרונות, מווסתת את עצמה, יוצרת משמעות או סדר באי-סדר וכרוכה במאמץ. (ראו, זוהר, ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב, מכון ברנקו וייס, 1996).

סוג: מילון מונחים קהל יעד: מורים נושאים: חשיבה לטראלית תגיות: ענת זוהר