חמשת ממדי הלמידה – כרזה

הכרזה חמשת ממדי הלמידה מציגה את גישת ההבנייה מחדש בחינוך בהיבטיה השונים. על פי גישה זו אנו מבססים את ההתרחשות הכיתתית על חמשת ממדי הלמידה וההבנה של התלמידים ולא רק על תוכניות לימודים שעיקרן חומר לימודים מעובד להוראה כיתתית.

חמשת הממדים הם:

ממד 1: גישות ותחושות חיוביות ללמידה

ממד 2: רכישת ידע והטמעתו

ממד 3: הרחבת ידע ועיבודו

ממד 4: שימוש משמעותי בידע

ממד 5: הרגלי מחשבה פוריים


סוג: כרזות קהל יעד: מנהלים נושאים: קונסטרוקטיביזם תגיות: רוברט מרזאנו
עוד על הנושא
ממדי הלמידה
סוג: ספרות קהל יעד: מורים פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם
ספרים