חכה, פיתיון ודגים / יורם הרפז

חינוך החשיבה הוא תחום שהתפתח במהירות, התעשר בתיאוריות ובתוכניות, וצבר השפעה ניכרת על השיח החינוכי הכללי. בנוסף לשמחה עושר זה גם יוצר מבוכה רבה: איזו תיאוריה להעדיף? איזו תוכנית לבחור? כיצד להתמצא בכל השפע הזה? הספר מציע לנבוכים מפה מושגית להתמצאות בתחומו של חינוך החשיבה. החלק הראשון – “הגדרת הבעיה והתחום” החלק השני “מהו היסוד המכונן חשיבה טובה?” החלק השלישי של הספר, “כיצד מפתחים את היסוד המכונן חשיבה טובה?”, מציג את מערכי ההוראה של הגישות – מערך ההקניה; מערך הטיפוח; מערך ההבניה. החלק הרביעי של הספר, “היבטים נוספים של הגישות לחינוך החשיבה”. החלק החמישי של הספר, “למה להאמין ומה לעשות”.

491 עמודים
מחיר: 98 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה 

חלק ראשון - הגדרת הבעיה והתחום  

הגדרת הבעיה  

הגדרת התחום  

מראי מקום והערות לחלק ראשון  

חלק שני - מהו היסוד המכונן חשיבה טובה? 

הגישות לחינוך החשיבה   

גישת המיומנויות    

גישת הנטיות 

גישת ההבנה 

מראי מקום והערות לחלק שני 

חלק שלישי - כיצד מפתחים את היסוד המכונן חשיבה טובה? 

מערכי ההוראה של הגישות לחינוך החשיבה  

מערך ההקניה   

מערך הטיפוח   

מערך ההבניה   

מראי מקום והערות לחלק שלישי 

חלק רביעי - הגישות כ"השקפות עולם" על חינוך החשיבה  

למידת מיומנויות, נטיות והבנות  

זיקות אידיאולוגיות 

דימויים של תודעה וחשיבה

מטפורות עיקריות   

הגישות כפרספקטיבות  

"סטיות תקן" של הגישות לחינוך החשיבה

סיכום ביניים: הגישות לחינוך החשיבה כמטא-תיאוריות

מראי מקום והערות לחלק רביעי 

חלק חמישי - למה להאמין ומה לעשות? צידוק ויישום של הגישות לחינוך החשיבה 

למה להאמין?  

מה לעשות?  

מראי מקום והערות לחלק חמישי 

ביבליוגרפיה   

מפתח שמות ומושגים 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: פדגוגיה תגיות: מיומנויות