חינוך לשם הבנה (Teaching for Understanding)

מסגרת שפותחה על-ידי קבוצת חוקרים מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד שמטרתה היא יצירת תנאים ליצירת הבנה. התוכנית מבוססת על ארבעה יסודות: בחירת נושאים שראוי להבינם, בחירת תת-נושאים וקביעת יעדים שראוי להבינם, הגדרת ביצועי הבנה עיקריים ותכנון הערכה חלופית מתמשכת; וויגינס ומקטאי פיתחו מסגרת דומה. (ראו, וויסקי, עורכת, הוראה לשם הבנה, מכון ברנקו וייס, 2002; וויגינס ומקטאי, הבנה בכוונה, מכון ברנקו וייס, 2013).

סוג: מילון מונחים קהל יעד: מורים נושאים: נושא פורה תגיות: נושאים פוריים
האנשים שלנו
חגית מן - מנחה בפיתוח מקצועי, יחידת התוכן
אודליה ורדי - מנהלת המרחב לצמיחה מקצועית
עוד על הנושא
הבנה בכוונה: תכנון שיעורים עתירי הבנה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: שאלות
ספרים
הוראה לשם הבנה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם
ספרים