חינוך בעולם משתנה: מה באמת חשוב ללמוד

מה ראוי ללמד וללמוד? מהו הידע הנחוץ לחיים בעולם משתנה? או במילים אחרות, איך עונים על שאלתם הנפוצה ביותר של תלמידים: “למה אנחנו צריכים ללמוד את זה?!” הספר חינוך בעולם משתנה: מה באמת חשוב ללמוד מציע קווי מתאר לתוכנית לימודים חדשה הנענית לאתגרי המאה המורכבת והמאתגרת שלנו. במוקד תוכנית הלימודים שתלמידים “צריכים ללמוד” נמצאות “הבנות גדולות” – הבנות עתירות מובן, ערך ונוכחות. בוגרי בית הספר המצוידים בהבנות גדולות, יוצאים לחיים נבונים, טובים ויעילים יותר.

חינוך בעולם משתנה הוא ספר חובה לאנשי חינוך מכל הסוגים ולהורים המבקשים לחנך תלמידיהם וילדיהם לקראת חיים עתירי משמעות והישגים.

מחבר: דיוויד פרקינס

249 עמודים

תוכן העניינים:

תודות
מבוא: לומדים למען המחר
פרק 1: למידה בעלת ערך לחיים — מקומו של הידע בחיי הלומדים
פרק 2: סדרי יום חינוכיים — הישגים, מידע ומומחיות: יתרונות וחסרונות
פרק 3: הבנות גדולות — למידה בעלת משמעות לחיי הלומדים
פרק 4: שאלות גדולות — למידה החורגת מהצפוי והידוע
פרק 5: למידה מוכנה לחיים — להפוך את מה שחשוב ללמידה למוכן לחיים
פרק 6: שבעת הימים של הלמידה — למידה בעלת ערך לחיים מתוך הדיסציפלינות
פרק 7: דרכי ידיעה — דפוסים חזקים של חשיבה מהדיסציפלינות ומעבר להן
פרק 8: סלים של ידע — ארגון התוכן על פני שנות הלימודים
פרק 9: ידע מעשי גדול — מיומנויות המאה ה־ 21 ועוד
פרק 10: ידע לקראת תבונה
הערות

סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: משמעות תגיות: יורם הרפז