חינוך במיטבו – מה אפשר ללמוד ממערכות החינוך הטובות ביותר בעולם / לינדה דרלינג-המונד

מהם המאפיינים של מערכות החינוך הטובות ביותר בעולם? שמונה חוקרים בהנהגתה של לינדה דרלינג-המונד עונים על שאלה זו בספר מקיף ויסודי. החוקרים ניתחו את מערכות החינוך של פינלנד, סינגפור, שנחאי, אוסטרליה וקנדה מבחינת איכות המורים וההוראה ומבחינות נוספות, והפיקו תובנות ישימות לכל מערכות החינוך בעולם.

בעולם גלובלי שבו מערכות החינוך משוות עצמן למערכות חינוך אחרים ומנסות ללמוד מהן, הספר חינוך במיטבו הוא ספר חובה. אנשי חינוך בכל הרמות – מהמורים בכיתות עד שרי החינוך – חייבים לקרוא בעיון את הספר ולשאול את עצמם “מה למדתי ממערכות החינוך הטובות בעולם ומה אני יכול ליישם בגזרת החינוך שאני מופקד עליה.”

336 עמודים
מחיר: 98 ש"ח

תוכן העניינים:

הקדמה
תודות
על הארגונים נותני החסות
על המחברים המובילים
מסמכים וסרטונים מקוונים

פרק 1 – מדיניות ההוראה ברחבי העולם
פרק 2 – הקשרים למערכות הוראה ולמידה
פרק 3 – גיוס מורים והכשרת מורים מקצועיים
פרק 4 – לפתח הוראה איכותית
פרק 5 – מקצוע ההוראה ו המנהיגות המקצועית
פרק 6 – חתירה בלתי מתפשרת להוגנות
פרק 7 – למידה גלובלית לשיפור מתמיד

נספח א – שיטות מחקר
נספח ב – מערך שיעור של בית הספר היסודי “קילון”
נספח ג – תחרות ההוראה של “קיבאו”, טופס הערכה
רשימת מקורות
הערות
מפתח כללי

 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מקצועיות תגיות: שלומות
עוד על הנושא
מובילים מהאמצע: קידום למידה, שלומות וזהות ברחבי אונטריו
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מקצועיות
ספרים
למידה משוחררת - שינוי חינוכי כתנועה חברתית
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מנהיגות
ספרים
שינוי ושיפור במערכות חינוך
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים
ספרים
לשנות פחות, לשפר יותר
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מנהיגות
ספרים