חושבים בגרות: מיומנויות קריאת טקסטים


אזל

חוברת זו מציעה לימוד הבנת הנקרא ב-3 רמות שונות, המוצגות ב-3 חלקים (החלק הראשון הוא הבסיסי ביותר והחלק השלישי הוא המורכב ביותר). חלקים אלו מציעים 3 מפתחות (מתוך מכלול של מפתחות רבים) לקריאה ולהבנה.

החלק הראשון מתמקד במילות קישור והוא מיועד לתלמידים שאוצר המילים שלהם לוקה בחסר. החלק השני מתמקד בפסקה והוא מיועד לתלמידים המתקשים בקריאת טקסטים ארוכים. החלק השלישי מתמקד בטקסט שלם ועוסק בהקניית מיומנויות התייחסות לטקסט (זיהוי מבנה טקסט וסיכום טקסט).

102 עמודים
סוג: חומרי למידה קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: חושבים בגרות תגיות: קריאה