חושבים בגן – טיפוח מיומנויות חשיבה ושפה בגן הילדים / נאוה כהן

הספר מיועד לגננות ולהורים, ומבוסס על עקרונות החינוך לחשיבה ולהבנה: למידת מיומנויות חשיבה, שימוש במטאקוגניציה, עיצוב נטיות חשיבה, דיון דיאלוגי, יישום של תאוריית ריבוי האינטליגנציות וחינוך סביב שאלות פוריות.
הפעילויות המוצעות בו מאפשרות להקנות לילדים מיומנויות חשיבה מגוונות כגון מיומנויות חשיבה מדעית ומיומנויות של שפה וחשיבה, וכן ליצור מודעות למיומנויות אלה. הילדים מתנסים במגוון חומרים ופעילויות הקשורים לחשיבה ולשפה, ומתפתחים בתחומים אלה ובתחומים נוספים.
בספר 3 חלקים –
1. מבוא, המתאר את העקרונות שעליהם מבוססת התוכנית, את מאפייני הסביבה החינוכית המומלצים בגן הילדים ודגשים לגננת.
2. מגוון פעילויות לטיפוח מיומנויות חשיבה בקרב ילדי הגן.
3. מגוון פעילויות לטיפוח מיומנויות שפה בקרב ילדי הגן.

142 עמודים
מחיר: 75 ש"ח

תוכן העניינים

מבוא כללי 
           חשיבה, הבנה ואינטליגנציה 
           היכולת הקוגטיבית בגיל הרך 
           כיצד ניתן לקדם חשיבה והבנה בגיל הרך 
           התוכנית "חושבים בגן" 
           סיכום והתחלה 
           מילון מונחים 
           רשימה ביבליוגרפית

חלק ראשון - חשיבה 
     מבוא 
     פעילויות 
            א.  שאילת שאלות 
            ב.  מיון, השוואה, הבחנה ומציאת יוצא דופן 
            ג.  יצירת צירופים 
            ד.  הומור 
            ה.  היסקים 
            ו.  התבוננות מזוויות ראייה שונות 
            ז.  פנס קסם

חלק שני - שפה 
    מבוא 
    פעילויות 
         א. יצירת שפה 
         ב. קריאה וכתיבה 
         ג. סיפור 
         ד. מודעות לשונית

סוג: ספרות קהל יעד: הורים תגיות: שפה
האנשים שלנו
רחלי יפה - ניהול ידע
עוד על הנושא
אינטליגנציות מרובות (multiple intelligences)
סוג: מילון מונחים נושאים: תנועתית
מילון המונחים
שדה האינטליגנציות - כרזה
סוג: כרזות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
כרזות
אינטליגנציות מרובות
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: תוך אישית
ספרים
אינטליגנציות מרובות בכיתה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: אינטילגנציות מרובות
ספרים