זמן לחשוב – על מודל עבודה של מורים במזרח אסיה

זמן לחשוב הוא אחד המאפיינים של תרבות ההוראה המשותפת בבתי ספר אסיאנים. הזמן ניתן למורים לחשוב על מלאכתם, בנפרד וביחד. 

אבל, על מה הם חושבים? ...הם חשובים על השיעורים שעליהם ללמד. הם מתכננים שיעורים, משתפים זה את זה בתכניות, שומעים ביקורות, הולכים לסדנאות, צופים במורים אחרים מלמדים, צופים בסרטי וידאו על דפוסי הוראה. את המודל מ ציג דיוויד פרקינס בספרו לקראת בית ספר חכם (פרק 9).

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
עוד על הנושא
עבודת דעת אותנטית (AIW) - מה זה ואיך?
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים
עבודת ידע אותנטית כעדשה להתבוננות בלמידה אישית
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים
מאמרים וסרטונים