הבנה בכוונה: תכנון שיעורים עתירי הבנה / גרנט ויגינס וג'יי מקטאי


אזל

הבנה היא מטרת הוראה שהכול מסכימים עליה. כל הוראה חותרת להבנה. ספרם של גרנט ויגינס וג’יי מקטאי הבנה בכוונה: תכנון שיעורים עתירי הבנה מדריך מורים כיצד לעשות זאת, והוא עושה זאת בחכמה וביעילות.

מדוע הבנה נדירה בבית הספר? משום שהבנה של התכנים המופשטים הנלמדים בבית הספר היא הישג שלא קל להשיגו; הוא מצריך הוראה מקצועית מאוד ומאמץ ניכר של התלמידים. ויגינס ומקטאי מתארים הבנה כמצב תודעה שבו המבין מסוגל לעשות שישה מהלכים עם ידע: להסביר, לפרש וליישם אותו, לאמץ פרספקטיבה ביחס אליו, לחוש אמפתיה כלפיו ולרכוש ידיעה עצמית. זהו הישג מורכב ביותר הכרוך בהנעה, בחשיבה, בדמיון, ברגש, במודעות.

איך מנחים תלמידים לקראת הישג מורכב כזה? באמצעות תכנון מוקפד ביותר של ההוראה, שעיקרו הוא תכנון לאחור.

הבנה היא פעילות יצירתית שבה המבין מכונן זיקות חדשות בין מושגים. כדי לאפשר יצירתיות כזו, ההוראה צריכה לפעול במסגרת תכנית מנומקת היטב ומוקפדת כפי שמוצגת בספר זה.

 

לקריאת קטעים מהספר

440 עמודים
מחיר: 100 ש"ח

תוכן העניינים

רשימת טבלאות ותרשימים 
מבוא למהדורה העברית 
הקדמה 
תכנון לאחור   
הבנת ההבנה  
הבהרת היעדים 
ששת היבטי ההבנה  
שאלות מהותיות: שערים להבנה  
עיצוב הבנות  
לחשוב כמו מעריכים 
קריטריונים ותוקף 
תכנון ללמידה 
הוראה לשם הבנה 
תהליך התכנון 
התמונה השלמה: הבנה בכוונה כמסגרת קוריקולרית 
"כן, אבל..." 
אחרית דבר: איך מתחילים 
נספח: תבנית לדוגמה בשישה עמודים 
מילון מונחים 
ביבליוגרפיה 
על המחברים 
על מכון ברנקו וייס 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: שאלות תגיות: תכנון לאחור
עוד על הנושא
הוראה לשם הבנה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: קונסטרוקטיביזם
ספרים
הבנה בכוונה - כרזה
סוג: כרזות קהל יעד: תלמידים נושאים: פרשנות
כרזות
חינוך להבנה
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: הבנה
תפיסות מובילות