מהם ביצועי הבנה?

ביצועי הבנה

ביצועי ההבנה משמשים הן בהבניית ההבנה והעמקתה והן בהערכתה. התלמידים מתבקשים לעשות משהו המקדם את הבנתם או מעיד על רמת ההבנה. הנה דוגמאות לביצועי הבנה:

  • להסביר במילים אחרות
  • להצדיק או לסתור
  • להתייחס מזווית אחרת
  • להפיק מוצר
  • לשאול שאלות
  • להדגים
  • להשוות לדבר אחר

ביצועי הבנה יכולים להביא לידי ביטוי את האינטליגנציות המרובות של הלומדים ולקחת בחשבון את סגנונות החשיבה השונים שלהם.

תפקיד המורה הוא מרכזי בקידום ההבנה של תלמידיו. הוראה לשם הבנה רואה במורה כמנחה ומאמן, ולא כמעביר ידע. האתגר של המורים הוא לספק התנסויות ביצוע המקדמות את הבנת התלמידים. מורה המקדם הבנה יכול להרצות ולבחון את תלמידיו מדי פעם גם באופן מסורתי, אך אלה יהיו פעולות תומכות בלבד. סדר היום העיקרי הוא ארגון והסדרה של ביצועי הבנה. כדי לקדם הבנה של תלמידים המורה צריך לבנות תרבות של חשיבה בכיתות.

סוג: דוגמאות קהל יעד: מורים נושאים: מהימנות מקורות מידע
עוד על הנושא
כמה דוגמאות לביצועי הבנה
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: ביצועי הבנה
מקום להבנה
פרקינס על ביצועי הבנה
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: למידה
מקום להבנה
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 1
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: תצפית
ספרים
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 2
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: עיקרון הביצוע
ספרים
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 3
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: פתרון בעיות
ספרים
מארגן הדפוס התיאורי
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: מנהלים נושאים: כלי חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
מארגן דפוס המושג
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
דפוס ההכללה
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: ממדי הלמידה
כלי חשיבה ולמידה
חש"מ - חיובי, שלילי, מעניין
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: קורט חשיבה
כלי חשיבה ולמידה