אתגרי חינוך

אתגרי חינוך הוא כתב העת של רשת בתי הספר האתגריים של מכון ברנקו וייס, והוא מציג תפיסות, פרקטיקות ואסטרטגיות פעולה שנולדו, עוצבו וגובשו עם השנים לכלל משנה חינוכית סדורה המתמקדת באוכלוסיית הנוער בהדרה. אתגרי חינוך נועד בראש ובראשונה לתת ביטוי לעשייה המגוונת והרב-תחומית בבתי הספר האתגריים ברנקו וייס ולזמן את ההמשגה שלה, מתוך רצון לשתף בידע שהולך ונבנה, ללמוד זה מזה ולהרחיב את מעגל השותפים לעשייה. כתב העת על מאמריו מייצג שיתוף פעולה מפרה ופורה בין שדה למטה. הכותבות והכותבים וכן חברי המערכת הם מגוונים: מן השדה החינוכי – מורים ומתנדבים בבתי הספר, וממטה הרשת וממטה התוכן של מכון ברנקו וייס. המאמרים נעים, מתכתבים ומשלבים בין עקרונות הפרקטיקה החינוכית לבין המשגת התאוריות החינוכיות שהם נשענים עליהן.

 

 

 

 

 

 

 

 

גיליון 1 | אדר ב' תשע"ו, מרץ 2016

 

אתגרי חינוך 1 - כתיבה B

 "מה חושב הנוער של היום?!" תכנית כתיבה בבתי הספר האתגריים / טליה אהרון אזולאי, ניבה ברדה, לילך דולב

 

 אתגרי חינוך 1 - דרכי למידה B

למידה - דרכים שונות לה / טליה אהרון אזולאי

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf תגיות: כתב עת