אשכול ניהול עצמי

"היכולת לווסת בהצלחה את רגשותיי, מחשבותיי והתנהגותי במצבים שונים – להתמודד ביעילות עם סטרס, לשלוט בדחפים ולהניע את עצמי. היכולת להציב לעצמי מטרות אישיות ואקדמיות, לפעול ולעבוד להשגתן."

הצבת מטרות

תמרור חשיבה המכוון להתמקדות בתכלית

תמרור חשיבה לקביעת סדר עדיפויות וקדימויות

הגדרה, תיאור התנהגויות והפעלות לביסוס ותרגול הצבת מטרות וחתירה למימוש מטרות

שליטה בדחפים

תמרור חשיבה לקביעת סדר עדיפויות וקדימויות

תמרור חשיבה הממקד בחיזוי ובהערכת ההשלכות של פעולה או תכנית או החלטה מסוימת

שגרת חשיבה לחשיבה ביקורתית על חלופות שונות

כלי חשיבה לבדיקת רעיונות

מסייע לארגן ידע ברמה הספציפית והבסיסית ביותר, כתיאורים של מונחים מילוניים או עובדות

משמש לארגון ידע בסדר כרונולוגי

מארגן גרפי לארגון הידע על מושג/נושא, תוך יצירה של מפה מושגית המסייעת בפתוח הבנה מעמיקה של משמעויות המושג /הנושא

מארגן גרפי לארגון מידע המסייע ליצירת הכללות/תובנות/מסקנות מבוססות

מסייע ליצור הקשרים בין עובדות או סיבות, הקיימות במידע, לבין התוצר או התוצאה, שהמידע מוביל אליה. עוזר לזהות שלבים הנובעים זה מזה והמובילים יחד לתוצאה כלשהי

מיומנויות התארגנות

תמרור חשיבה לקביעת סדר עדיפויות וקדימויות

כלי לקביעת קדימויות

מנחה מהלך של שיחת אימון על תכנון של פעולה כלשהי

מסייע לארגן ידע ברמה הספציפית והבסיסית ביותר, כתיאורים של מונחים מילוניים או עובדות

משמש לארגון ידע בסדר כרונולוגי

מארגן גרפי לארגון הידע על מושג/נושא, תוך יצירה של מפה מושגית המסייעת בפתוח הבנה מעמיקה של משמעויות המושג /הנושא

מארגן גרפי לארגון מידע המסייע ליצירת הכללות/תובנות/מסקנות מבוססות

מסייע ליצור הקשרים בין עובדות או סיבות, הקיימות במידע, לבין התוצר או התוצאה, שהמידע מוביל אליה. עוזר לזהות שלבים הנובעים זה מזה והמובילים יחד לתוצאה כלשהי

ניהול לחצים

כלי לקביעת קדימויות

מנחה מהלך של שיחת אימון על תכנון של פעולה כלשהי

הגדרה, תיאור התנהגויות והפעלות לביסוס ותרגול תכנון ויעדוף

התמדה

מסגרת להעלאת רעיונות חלופיים

אסטרטגיה ומארגן גרפי להעלאת אפשרויות רבות, מגוונות ומקוריות

הגדרות, תיאורי התנהגויות והפעלות לביסוס ותרגול ייחוס הצלחות אישי; ייחוס כישלונות אישי; ייחוס הצלחות וכישלונות גלובלי

ניהול זמן

הגדרות, תיאורי התנהגויות והפעלות לביסוס ותרגול דיוק ועמידה בזמנים; סנכרון משימות מקבילות

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית תגיות: שגרות
האנשים שלנו
חגית מן - מנחה בפיתוח מקצועי, יחידת התוכן
עוד על הנושא
אשכול מודעות חברתית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
אשכול מודעות עצמית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית
כלי חשיבה ולמידה
אשכול מיומנויות בינאישיות
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
אשכול קבלת החלטות אחראית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה