אשכול מיומנויות בינאישיות

היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים בריאות ומתגמלות עם מגוון אנשים וקבוצות; היכולת לתקשר באופן בהיר, להקשיב לאחרים ולשתף עמם פעולה, להתנגד ללחץ חברתי שלילי, לנהל קונפליקטים ביעילות, ולבקש או לחפש עזרה כאשר יש צורך בכך

פתרון קונפליקטים

שגרת חשיבה לבחינת המורכבות של דילמות הגינות

שגרת חשיבה להטמעת נקודות מבט שונות בתוך מערכת

שגרת חשיבה להבנת התמונה הגדולה

שגרה לטיפוח נטייה המאפשרת להבחין בחשיבותם של מצבים, נושאים או סוגיות, תוך שמירת המודעות לחיבורים גלובליים, מקומיים ואישיים

שגרת חשיבה לחקר היבטים חברתיים מגוונים של יצירות אמנות

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

שגרת חשיבה להתבוננות דרך עדשות שונות ולאור עמדות שונות

שגרת חשיבה שתכליתה להתבונן בנקודות מבט שונות

עבודה בשיתוף פעולה

שגרת חשיבה לשיתוף עמיתים

מהלך להרחבת החשיבה דרך היוועצות עם אחרים

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

שגרת חשיבה לחקר טענות אמת מנקודות מבט שונות

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

תקשורת

שגרת חשיבה לגישור על הבדלים ושונות

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

שגרת חשיבה לשיתוף עמיתים

כבוד לאחר

שגרת חשיבה לחקר טענות אמת מנקודות מבט שונות

קבלת שונות

שגרת חשיבה לחקר טענות אמת מנקודות מבט שונות

בקשה/מתן עזרה

שגרה לחקר המורכבות של הזהות

מהלך להרחבת החשיבה דרך היוועצות עם אחרים

מעורבות רגשית

שגרה לחקר המורכבות של הזהות

בניית מערכות יחסים

שגרת חשיבה לגישור על הבדלים ושונות

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה תגיות: שגרות
האנשים שלנו
חגית מן - מנחה בפיתוח מקצועי, יחידת התוכן
עוד על הנושא
אשכול מודעות חברתית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
אשכול מודעות עצמית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית
כלי חשיבה ולמידה
אשכול ניהול עצמי
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית
כלי חשיבה ולמידה
אשכול קבלת החלטות אחראית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה