אשכול מודעות חברתית

היכולת להבין נושא מנקודת מבטו של אחר ולגלות אמפתיה כלפיה, ובכלל זה נקודת המבט של א.נשים מרקע ומתרבות שונים; היכולת להבין נורמות חברתיות ואתיות שונות

התבוננות מנקודות מבט שונות

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

שגרת חשיבה להתבוננות דרך עדשות שונות ולאור עמדות שונות

שגרת חשיבה לזיהוי האופן שבו אנשים קשורים למערכות

שגרת חשיבה שתכליתה להתבונן בנקודות מבט שונות

שגרת חשיבה להטמעת נקודות מבט שונות בתוך מערכת

שגרת חשיבה לגילוי המורכבות והעומק של אירוע, מסמך, ציור או צילום

שגרת חשיבה להתבוננות מקרוב ולבחינת פרשנויות שונות

שגרת חשיבה לבחינת טענות לאמת שאין עליהן הסכמה

שגרת חשיבה לבחינת המורכבות של דילמות הגינות

שגרת חשיבה לגילוי מורכבויות

שגרת חשיבה המאפשרת לבחון כיצד נושא, אירוע או סוגיה משפיעים לא רק על קהילה ומדינה של אדם מסוים, אלא גם על קהילות ומדינות מרוחקות מהן

שגרה לטיפוח נטייה המאפשרת להבחין בחשיבותם של מצבים, נושאים או סוגיות, תוך שמירת המודעות לחיבורים גלובליים, מקומיים ואישיים

זיהוי נורמות חברתיות, גם כאלה שאינן הוגנות

שגרת חשיבה להתבוננות דרך עדשות שונות ולאור עמדות שונות

שגרת חשיבה לחקירת נקודות מבט שונות

שגרת חשיבה להבנת התמונה הגדולה

שגרת חשיבה להטמעת נקודות מבט שונות בתוך מערכת

שגרת חשיבה לחקר היבטים חברתיים מגוונים של יצירות אמנות

תמרור חשיבה להתבוננות בנושא מנקודות מבט של אחרים

שגרת חשיבה למיפוי מחלוקות מורכבות ומסעירות

שגרת חשיבה לגילוי המורכבות והעומק של אירוע, מסמך, ציור או צילום

שגרת חשיבה לבחינת המורכבות של דילמות הגינות

שגרת חשיבה לחשיפת שכבות רבות של משמעות

שגרת חשיבה המאפשרת לבחון כיצד נושא, אירוע או סוגיה משפיעים לא רק על קהילה ומדינה של אדם מסוים, אלא גם על קהילות ומדינות מרוחקות מהן

שגרה לטיפוח נטייה המאפשרת להבחין בחשיבותם של מצבים, נושאים או סוגיות, תוך שמירת המודעות לחיבורים גלובליים, מקומיים ואישיים

אמפתיה

שגרת חשיבה שתכליתה להתבונן בנקודות מבט שונות

שגרת חשיבה להטמעת נקודות מבט שונות בתוך מערכת

תמרור חשיבה להתבוננות בנושא מנקודות מבט של אחרים

מיומנויות שונות להקשבה אמפתית

מיומנויות שונות להקשבה אמפתית

מיומנויות שונות להקשבה אמפתית

כבוד לאחר

שגרת חשיבה להתבוננות דרך עדשות שונות ולאור עמדות שונות

שגרת חשיבה להבנת התמונה הגדולה

שגרת חשיבה שתכליתה להתבונן בנקודות מבט שונות

תמרור חשיבה להתבוננות בנושא מנקודות מבט של אחרים

מיומנויות שונות להקשבה אמפתית

מיומנויות שונות להקשבה אמפתית

מיומנויות שונות להקשבה אמפתית

שגרת חשיבה לגילוי המורכבות והעומק של אירוע, מסמך, ציור או צילום

שגרה לטיפוח נטייה המאפשרת להבחין בחשיבותם של מצבים, נושאים או סוגיות, תוך שמירת המודעות לחיבורים גלובליים, מקומיים ואישיים

הבנת ההשפעות של ארגונים/מערכות על התנהגות בני אדם

שגרת חשיבה לזיהוי האופן שבו אנשים קשורים למערכות

שגרת חשיבה להטמעת נקודות מבט שונות בתוך מערכת

שגרת חשיבה להבנת התמונה הגדולה

שגרת חשיבה לחשיפת שכבות רבות של משמעות

שגרת חשיבה המאפשרת לבחון כיצד נושא, אירוע או סוגיה משפיעים לא רק על קהילה ומדינה של אדם מסוים, אלא גם על קהילות ומדינות מרוחקות מהן

שגרת חשיבה למיפוי מחלוקות מורכבות ומסעירות

שגרה לטיפוח נטייה המאפשרת להבחין בחשיבותם של מצבים, נושאים או סוגיות, תוך שמירת המודעות לחיבורים גלובליים, מקומיים ואישיים

קבלת שונות

שגרת חשיבה למיפוי מחלוקות מורכבות ומסעירות

שגרת חשיבה לבחינת טענות לאמת שאין עליהן הסכמה

שגרת חשיבה שתכליתה להתבונן בנקודות מבט שונות

שגרת חשיבה לחקר היבטים חברתיים מגוונים של יצירות אמנות

דאגה ואכפתיות

שגרה לחקר המורכבות של הזהות

סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה תגיות: שגרות
האנשים שלנו
חגית מן - מנחה בפיתוח מקצועי, יחידת התוכן
עוד על הנושא
אשכול מיומנויות בינאישיות
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
אשכול מודעות עצמית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית
כלי חשיבה ולמידה
אשכול ניהול עצמי
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תוך אישית
כלי חשיבה ולמידה
אשכול קבלת החלטות אחראית
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שגרת חשיבה
כלי חשיבה ולמידה