אינטליגנציות מרובות / הווארד גרדנר

תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר חוללה מהפך בתפיסה המקובלת של האינטליגנציה. האינטליגנציה האנושית אינה ישות שכלית אחידה, אלא צרוף של אינטליגנציות נפרדות רבות, בעלות מיקום מובחן במוח ומנגנונים ייחודיים של עיבוד מידה והבעתו. הספר סוקר שבע אינטליגנציות מרכזיות ומתאר שורת פרוייקטים חינוכיים המבוססים על תאוריית האינטליגנציות המרובות..

305 עמודים
מחיר: 68 ש"ח

 תוכן העניינים

מבוא

חלק ראשון:  התיאוריה של האינטליגנציות המרובות

פרק 1:  בקיצור נמרץ

פרק 2:  נוסח מלא 

פרק 3:  שאלות ותשובות בנוגע לתיאוריית האינטליגנציות המרובות

פרק 4:  זיקת האינטליגנציה ליכולות אנושיות נחשבות אחרות

חלק שני:  חינוך האינטליגנציות

פרק 5:  בית הספר של העתיד

פרק 6:  הופעתן וטיפוחן של האינטליגנציות המרובות בילדות המוקדמת - גישת "פרויקט ספקטרום"

פרק 7:  שנות החינוך היסודי - גישת הפרויקטים במסגרת ה-Key school

פרק 8:  גישה אינטליגנטית לבית הספר - אינטליגנציה מעשית ברמת חטיבת הביניים

פרק 9:  מחקר תחומי בבית הספר התיכון - מבוא ל-Arts PROPEL

חלק שלישי:  הערכה ומעבר לה - מרכיביו של החינוך ברוח האינטליגנציות המרובות

פרק 10:  הערכה בהקשר - החלופה למבחנים מתוקננים

פרק 11:  מעבר להערכה - שאיפותיו ואמצעיו של החינוך

חלק רביעי:  עתיד העבודה על האינטליגנציות המרובות

פרק 12:  שבעה שלבי התפתחות בחקר האינטליגנציה

פרק 13:  עירוב האינטליגנציה 

אחרית דבר:  תיאוריית האינטליגנציות המרובות בשנת 2013

נספחים

מפתח העניינים

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: תוך אישית תגיות: הווארד גרדנר
עוד על הנושא
אינטליגנציות מרובות (multiple intelligences)
סוג: מילון מונחים נושאים: תנועתית
מילון המונחים
אינטליגנציה רגשית (emotional intelligence)
סוג: מילון מונחים נושאים: תוך אישית
מילון המונחים
שדה האינטליגנציות - כרזה
סוג: כרזות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
כרזות
אינטליגנציות מרובות בכיתה
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: אינטילגנציות מרובות
ספרים
שאלון אינטליגנציות מרובות - מאמר מבוא
סוג: דוגמאות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
מאמרים וסרטונים
הוראה לפי אינטליגנציות מרובות - מאמר מבוא
סוג: דוגמאות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
מאמרים וסרטונים
אינטליגנציות מרובות
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
תפיסות מובילות