אינטליגנציות מרובות בכיתה / תומס ארמסטרונג


אזל

הוראה איננה רק “לדעת יותר” תחום דעת כזה או אחר, אלא היא גם היכולת למסור את הידע, יחד עם מכלול הערכים העוטפים את הידע הזה. עצם הידיעה העודפת של תוכן מסוים איננה מספיקה להוראה. הוראה גם כרוכה במערכת ערכית שלמה שתכליתה התלמיד.

מערכת העקרונות המוצגת בחוברת זו מבקשת להיות חלק מתהליך ההשתכללות של המורה. המערכת מציעה תשעה עקרונות ומושגים שיסייעו בשכלול מלאכת ההוראה והדיאלוג עם התלמידים – שהם תכליתה העליונה.

מערכת העקרונות המוצגת כאן היא פרי פיתוח וסינתיזה של כמה מקורות: עקרונות הוראה מיטביים מן הספרות הקיימת, ניתוח מושגי של מעשה ההוראה, פיתוח והפעלה של השתלמויות ותכניות התערבות שתכליתן הוראה ולמידה מיטביים, למידת עמיתים וניסיון רב שנים בהנחיית מורים והנחיית בתי ספר.

305 עמודים
מחיר: 68 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה

מבוא

פרק 1 עיקריה של תיאוריית האינטליגנציות המרובות

פרק 2 אינטליגנציות מרובות והתפתחות אישית

פרק 3 זיהוי אינטליגנציות של תלמידים

פרק 4 הצגתה בכיתה של תיאוריית האינטליגנציות המרובות

פרק 5 אינטליגנציות מרובות ופיתוח תוכניות לימודים

פרק 6 אינטליגנציות מרובות ואסטרטגיות הוראה

פרק 7 אינטליגנציות מרובות וסביבת הכיתה

פרק 8 אינטליגנציות מרובות וניהול השיעור בכיתה

פרק 9 בית-ספר ברוח האינטליגנציות המרובות

פרק 10 אינטליגנציות מרובות והערכה

פרק 11 אינטליגנציות מרובות וחינוך מיוחד

פרק 12 אינטליגנציות מרובות וכישורים קוגניטיביים

פרק 13 יישומים נוספים של תאוריית האינטליגנציות המרובות

מראי מקומות

נספח א: רשימת קריאה בסיסית בנושא תאוריית האינטליגנציות המרובות

נספח ב: ספרים בנוגע להוראה ברוח האינטליגנציות המרובות

נספח ג: דוגמאות לשיעורים ותכניות ברוח האינטליגנציות המרובות

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: אינטילגנציות מרובות תגיות: תומס ארמסטרונג
עוד על הנושא
אינטליגנציה מצליחה מעבר ל-IQ
סוג: ספרות קהל יעד: גננות נושאים: תיאוריה טריארכית
ספרים
אינטליגנציות מרובות
סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים נושאים: תוך אישית
ספרים
אינטליגנציות מרובות
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
תפיסות מובילות
שדה האינטליגנציות - כרזה
סוג: כרזות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
כרזות
הוראה לפי אינטליגנציות מרובות - מאמר מבוא
סוג: דוגמאות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
מאמרים וסרטונים
שאלון אינטליגנציות מרובות - מאמר מבוא
סוג: דוגמאות קהל יעד: מנהלים נושאים: תנועתית
מאמרים וסרטונים