אימון אישי לבני נוער


אזל

חוברת זו היא פרי פיתוח של מנחי מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

החוברת נכתבה לאחר שאותר צורך ממשי, בכלי עבודה שימושי ויומיומי, עבור מנחי הנוער והלמידה של המכון.

האימון האישי מהווה עבור המנחים כלי משמעותי, בהקניית יכולות חשיבה ותפיסה אפקטיביות לבני הנוער עמם הם עובדים – יכולות המסייעות להם לחוש שלמים עם עצמם, ומקדמות את סיכוייהם להשתלב כבוגרים פרואקטיביים בחברה.

.

67 עמודים

תוכן העניינים

1 │ מבוא: מושגי יסוד באימון הקוגניטיבי ובאימון אישי לבני נוער 6

2 │ מרקרים ומירקודים 12

2א │ שאיפה מתמדת לשיפור 14

2ב │ שליטה בממדי הזמן 21

2ג │ הצבת מטרות וחתירה למימושן 28

2ד │ פרואקטיביות 38

2ה │ מיקוד שליטה פנימי 47

2ו │ התמדה מול קשיים וכישלונות 56

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: יצירת עניין תגיות: שאיפה מתמדת ל שיפור
עוד על הנושא
עיקרון הרף
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: פדגוגיה
תפיסות מובילות