המפגש השנתי לזכרו

מדי שנה מתכנסים אנשי ברנקו וייס – מנחים פדגוגיים, מורים, מנהלי בתי ספר, מובילי תכניות חינוכיות, אנשי המטה וחברי הוועד המנהל של המכון למפגש למידה לזכרו של ד"ר ברנקו וייס, לספר ולהכירו לאלה שלא זכו לפגשו, וללמוד על דרכו ורעיונותיו בנושאי חינוך וחברה. 

בכל שנה נבחר נושא מרכזי למפגש, ובאמצעותו אנחנו עוסקים בחזונו ובדרכים שלנו להמשיך את דרכו.