מסמכי העמותה

מכון ברנקו וייס נרשם כעמותה בישראל ביום 6 בפברואר 1990 .
מספר העמותה: 58-016-878-9
מספר מלכ”ר: 941386583
המכון מוכר כמוסד ציבורי על ידי מס הכנסה, ולצורכי תרומות מיוחדות או גדולות (לפי סעיף 46 וסעיף 46-א’) לפקודת מס הכנסה.

מכון ברנקו וייס לא קיבל בשנת 2018 תרומות מישות מדינית זרה.

תעודה לרישומה של עמותה
תעודה על רישום במע"מ
אישור לצורך ניכוי מס (עד 31/3/2021)
אישור על ניהול ספרים (עד 31/3/2021)
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות - טופס 46 (עד 31/12/2020)
אישור ניהול תקין לשנת 2020 (עד 31/12/2020)