מסמכי העמותה

מכון ברנקו וייס נרשם כעמותה בישראל ביום 6 בפברואר 1990 .
מספר העמותה: 58-016-878-9
מספר מלכ”ר: 941386583
המכון מוכר כמוסד ציבורי על ידי מס הכנסה, ולצורכי תרומות מיוחדות או גדולות (לפי סעיף 46 וסעיף 46-א’) לפקודת מס הכנסה.

תקנון העמותה
תעודה לרישומה של עמותה
תעודה על רישום במע"מ
אישור לצורך ניכוי מס ואישור על ניהול ספרים (עד 31/3/2022)
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות - טופס 46 (עד 31/12/2023)
אישור ניהול תקין לשנת 2022 (עד 31/12/2022)