חיפוש: למידה רבת עוצמה

עשרה תנאים של למידה רבת עוצמה – כרזה
כרזות וסרטונים
אוצר כלים ושגרות חשיבה ללמידה חברתית-רגשית
מאמרים
עיקרון הפומביות: הלמידה יוצאת לאור
מאמרים
עיקרון הפיתוי
מאמרים
קהילות חשיבה
מאמרים
מדידה, הערכה ומשוב בלמידה מרחוק
מאמרים
למידה מבוססת פרויקטים ותפקידי המורה בה
מאמרים
עיקרון הביצוע
מאמרים
בית ספר תיכון תמר – ברנקו וייס למצוינות מדעית
בניית צוותי למידה
מאמרים
תהליך החקר
מאמרים
פיתוח מקצועי לעבודה בשעה הפרטנית באמצעות וידיאו
מאמרים
עיקרון התכלית
מאמרים
אנה פרנק סאסא
למידה נראית למורים
ספרים
עיקרון המשוב
מאמרים
אחריות התלמיד ללמידה
מאמרים
סגנונות למידה – האם זה קיים ומשפיע או לא?
מאמרים
גישות חדשות ללמידה – חינוך החשיבה מס' 19
ספרים
סגנונות חשיבה – מחקרים
מאמרים
תוכן הלמידה ככלי לבניית הקבוצה
מאמרים
למידת חקר בארץ ובעולם
מאמרים
עיקרון הנמענות
מאמרים
עין נקובא – עין ראפה
פיתוח מקצועי של מורים באמצעות שיעורים מצולמים מנקודת המבט של משרד החינוך
מאמרים
חינוך ופדגוגיה במציאות רב-תרבותית
מאמרים
ללמוד בקצב שונה – סגנונות הוראה ולמידה
ספרים
ממדי הלמידה
ספרים
תקשורת עם התלמיד
מאמרים
מיתרים רעננה
הסיפור שלנו – התחלות
מאמרים
מיזוג החשיבה בלמידה – חוברת 2
ספרים
עיקרון הרף
מאמרים
מיזוג החשיבה בלמידה – חוברת 1
ספרים
מיזוג החשיבה בלמידה – חוברת 3
ספרים
יר"ל – יודע/ת, רוצה לדעת, למדתי
כלי חשיבה ולמידה
רפלקציה
מאמרים
פרבולה נלמדת טוב יותר דרך הרגש
מאמרים
מבדקי קורונה – מבדק במתמטיקה בלמידה מרחוק
מאמרים
למידה טובה
מילון מונחים
למידה משוחררת – שינוי חינוכי כתנועה חברתית
ספרים
למידת ספרות בדרך החקר בתיכון ברנקו וייס בית שמש
מאמרים
(קצת) על טבעה של הלמידה
מאמרים
הערכה
מאמרים
מתרעננים בלמידה
מאמרים
מה הן שגרות חשיבה?
מאמרים
עיקרון השגרה
מאמרים
הערכה ומשוב פורצי דרך בתל אביב
מאמרים
הוראה ולמידה בקהילות חשיבה – חינוך החשיבה מס' 18
ספרים
הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה – חינוך החשיבה מס' 20
ספרים
נש"מה ונשימה: נראות, שייכות ומשמעות בימי קורונה
מאמרים
למידה בדרך החקר במגמת פיזיקה בבית הספר ע"ש אנה פרנק, סאסא
מאמרים
התפיסה הפדגוגית
מאמרים
שיעורים מצולמים להערכת איכות ההוראה בכיתה – על פי מודל CLASS
מאמרים
מילות הוראה ומשמעותן
כלי חשיבה ולמידה
שגרות וכלי חשיבה – לפי תחומי למידה חברתית-רגשית (SEL)
מאמרים
למידת התגלית – תקציר
מאמרים
הוראה ולמידה לשם הבנה – מהי הבנה וכיצד להשיג אותה
ספרים
מובילים מהאמצע: קידום למידה, שלומות וזהות ברחבי אונטריו
ספרים
החוץ פנימה
כלי חשיבה ולמידה
אתגרי בית שמש
כלי חשיבה – בחלוקה לפי מטרות הוראה-למידה
מאמרים
מיפוי
מאמרים
שאלת חקר
מאמרים
למידת כימיה בדרך החקר בתיכון הרצוג, בית חשמונאי
מאמרים
חמשת ממדי הלמידה – כרזה
כרזות וסרטונים
מרכז אלון
דרך לכל ילד
ספרים
סגנונות חשיבה
מאמרים
חנוך לנער על פי מוחו
ספרים
החוץ פנימה (לשעת חירום)
כלי חשיבה ולמידה
חושבים בגרות: הבנת שאלות בבחינות בגרות בתנ"ך
חוברות
חושבים בגרות: השוואה בלימודי ההיסטוריה
חוברות
תוכן ופדגוגיה בהוראת תנ”ך – הילכו שניהם יחדיו?
מאמרים
חושבים בגרות: אלגברה 1: משוואות ממעלה ראשונה
חוברות
חושבים בגרות: הבנת טקסטים מסוגים שונים בתנ"ך
חוברות
חושבים בגרות: אלגברה 2: משוואות ממעלה ראשונה הכוללות שברים
חוברות
SPACE קידום תלמידים יוצאי אתיופיה ואחרים
חושבים בגרות: שימוש במארגנים גרפיים בלימודי ההיסטוריה
חוברות
חושבים בגרות: השוואה בלימודי ספרות
חוברות
חושבים בגרות: התמצאות במילון אנגלי-אנגלי-עברי
חוברות
שאילת שאלות טובות
כלי חשיבה ולמידה
Concept = מושג-רעיון-תפיסה
מאמרים
אוגדן עלוני "חינוך החשיבה" 1995
ספרים
מפת רפלקציה
כלי חשיבה ולמידה
קמפוס בענן
אימון אישי פדגוגי למורים מבוסס צילום עצמי בשיטת MTP CLASS
מאמרים
אוסף עלוני "חינוך החשיבה" 1998
ספרים
עלוני "חינוך החשיבה" 1999
ספרים
שישה עשר הרגלי החשיבה
מאמרים
ואולי לא פיתוי?
מאמרים
דפוס הרצף (לשעת חירום)
כלי חשיבה ולמידה
הרצוג בית חשמונאי
עיקרון הייצוג
מאמרים
חשיבה יצירתית
מאמרים
מפת רפלקציה להורים
כלי חשיבה ולמידה
מארגן דפוס המושג
כלי חשיבה ולמידה
פדגוגיה מבוססת כתיבה
אתגרי חינוך – גיליון 2
ספרים
לקט מאמרים ומחקרים בנושא פיתוח מקצועי של מורים באמצעות צפייה בשיעורים מצולמים
מאמרים