מרכז הידע

שנה: 2019
סוג: מילון מונחים קהל יעד: מורים נושאים: כשלי חשיבה תגיות: שרי טישמן
מילון המונחים
שנה: 2019
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: מטאקוגניציה תגיות: הכיתה החושבת
כלי חשיבה ולמידה