נושאים › למידה משמעותית

שנה: 2018
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: תפקיד המורה תגיות: למידה משמעותית
תפיסות מובילות
שנה: 2016
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: תכלית תגיות: תכליות
תפיסות מובילות
שנה: 2016
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פדגוגיה תגיות: תשעה עקרונות
תפיסות מובילות
שנה: 2016
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פדגוגיה תגיות: תשעה עקרונות
שנה: 2016
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פדגוגיה תגיות: תשעה עקרונות
שנה: 2016
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורים נושאים: למידה משמעותית
תפיסות מובילות