נושאים › אימון

שנה: 2016
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: הקשבה
תפיסות מובילות
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פיתוח מקצועי תגיות: שיחה
תפיסות מובילות
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: פיתוח מקצועי תגיות: תנ"ך
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פיתוח מקצועי תגיות: וידיאו
תפיסות מובילות
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פרשנות תגיות: שיעורים מצולמים
תפיסות מובילות
שנה: 2015
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: יצירת עניין תגיות: שאיפה מתמדת ל שיפור
cricha
חוברות למורים ומנחים