מדורים › מקום להבנה

שנה: 2015
סוג: דוגמאות קהל יעד: תלמידים תגיות: שאילה לאחור
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים תגיות: שאילה לפנים
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: פרספקטיבה תגיות: הוראה לשם הבנה
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: תלמידים נושאים: פרספקטיבה תגיות: הבנה בכווונה
מקום להבנה
שנה: 2015
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: תגלית
מקום להבנה
שנה: 2018
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים נושאים: שאלות תגיות: ששת היבטי ההבנה
מקום להבנה