הצטרפות לרשת

נשמח להיות בקשר:

ד"ר נעמה אזולאי, מנהלת הרשת

nazulay@brancoweiss.org.il