הצטרפות לרשת

נשמח להיות בקשר:

ד”ר עליזה בלוך, מנהלת הרשת השש שנתית

alizabl@brancoweiss.org.il

 

ד”ר נעמה אזולאי, מנהלת הרשת האתגרית

nazulay@brancoweiss.org.il