שונים ביחד

מטרות התוכנית

"שונים ביחד" היא תוכנית רשתית שמטרתה לקרב בין אוכלוסיות שונות בבתי הספר של ברנקו וייס. 

יהודים וערבים, דרוזים, צ'רקסים ונוצרים, חילוניים דתיים, מסורתיים וחרדים, לומדים בבתי הספר של ברנקו וייס. 

מטרתנו היא להגביר את ההיכרות, להפיל את המחיצות, ליצור שיח והידברות. 

תקוותנו היא ששיח זה יקטין את העוינות, יגביר את האחווה, ויביא לשותפות אמיתית בחברה הישראלית, מתוך כבוד הדדי וקבלת האחר. 

תמיכה

התוכנית נתמכת על ידי קרן AJC (הוועד היהודי אמריקאי). 

 פעילויות במסגרת התוכנית

1. מפגשים של זוגות בתי ספר, בדרך כלל עם תלמידים מרקע שונה - יהודים וערבים, חילוניים וחרדים. 

2. אירועי שיא שנתיים לכיתות י' ו-י"א.

3. להקה משותפת לילדים ערבים ויהודים, תלמידי בתי הספר של ברנקו וייס בית שמש ועין נקובא. 

4. "שגרירים צעירים" המפגיש קבוצות תלמידי תיכון עם שגרירי מדינות זרות בישראל, ללמידה משותפת ולבחינת שאלות של זהות והזדהות. 

מובילת התוכנית ברשת

את התוכנית מובילה  ברשת קרן רוזין, באמצעות הרכזים החברתיים בבתי הספר. 

חדשות "שונים ביחד"

ביום שני התכנסנו  תלמידים מששה בתי ספר שונים, המייצגים גם מגזרים שונים ברשת במסגרת תכנית "שונים ביחד" (צור הדסה, מרום גליל, קשת, רבין, כוכבי מדבר, מיתרים, מיתר),  ללמידה וחשיבה משותפים בנושא דיפלומטיה ויחסים בין לאומיים.  נציגת תיאלנד Miss. Ploysiri Songkeao, First Secretary היתה הראשונה שהתלמידים פגשו ושאלו שאלות רבות.  זהו המפגש הראשון - עוד ששה בדרך. 

 

IMG_20160530_133427