ברנקו וייס ע”ש הרצוג

הרצוג 1

תלמידים 30  1070 תלמידים

צוות 30  140 מורים ואנשי צוות

 מנהלת 30 אפרת זיו, מנהלת בית הספר

מנהלת 30  נועה שפי, מנהלת חטיבת הביניים

מנהלת 30 חנית סויסה, מנהלת החטיבה העליונה

ברשת הצטרפות לרשת בשנה"ל תשס"ז (נוסד 1998)

מנהלת 30סיגל דאי, מנהלת אגף החינוך מ"א גזר

מנהלת 30 אורלי דרורי, מפקחת בית הספר

כתובת 30 ת"ד 76, בית חשמונאי, 99789

מייל 35bw-hertzog@brancoweiss.org.il

אתר בית ספר 30 אתר בית הספר

טלפון 30 924-2073 (08)

תיכון הרצוג במועצה האזורית גזר הוא בית ספרם של תלמידים ממושבים, מקיבוצים ומיישובים קהילתיים במועצה האזורית גזר. לבית הספר חזות כפרית, ומדשאות ירוקות במרחב פתוח המשרות על כל באי התיכון שלווה וחדוות למידה.

היחס האישי לכל תלמיד נשמר תוך בניית כתות אם קטנות יחסית, קיום שיחות אישיות עם אנשי צוות ושתי שעות חינוך שבועיות.

בתיכון "הרצוג" קיימים מסלולי למידה מגוונים במטרה לתת מענה מתאים לכל התלמידים מבחינה לימודית וחברתית וקידומם למימוש ומיצוי יכולותיהם. המסלולים מתפרסים מכיתות מצויינות ועד כתות חנוך מיוחד.

תיכון הרצוג מעניק לתלמידיו אפשרות בחירה בין קשת של מקצועות מתחומי האומנות, המדעים וההומניסטיקה, באמצעות המגמות הרבות בבית הספר. התיכון מייחס חשיבות רבה ללימודי אומנויות ונותן משקל רב לפיתוח היצירתיות של כל התלמידים.

שגרת הלמידה והעבודה בתיכון הרצוג משלבת חינוך לערכים למידה פעילה ומשמעותית, עשייה חברתית ותרומה לקהילה, כך שתלמידי בית הספר השש שנתי ומוריו הם אנשים ערכיים הלכה למעשה. איכות ערכית זו חשובה לבית הספר ונעשות פעולות רבות לשימורה.

הרצוג 2 

החזון החינוכי

להיות מוסד חינוכי המתאפיין בלכידות חברתית, בחינוך לערכים, בתרומה לקהילה, במיצוי יכולות לימודיות ועידוד מצויינות, בשמירה וטיפוח הסביבה.

 • אנו שואפים לחנך בוגרים ערכיים משכילים, מצליחים ותורמים לקהילה.
 • אנו מקפידים על יחס אנושי ואישי לכל אדם ועל שמירת החוק והסדר.
 • אנו מקפידים על שמירת זכויות הילדים - ותובעים מהם כי יכבדו את מחנכיהם וימלאו את שאר חובותיהם.
 • אנו חותרים לאיזון בין שוויון הזדמנויות בחינוך לבין מצוינות לימודית ומיצוי היכולת האישית.
 • אנו פועלים רבות בתחום הקניית ערכים - בדרכים פורמאליות ולא פורמאליות - כדי להקנות לתלמידנו זהות יהודית, ציונית והומניסטית.
 • אנו שואפים להכין את תלמידנו לחיים בוגרים בהם יוכלו להשיג את מטרותיהם ולהתמודד עם אתגרים גם בזכות הידע, הערכים, ההישגים והמיומנויות שקנו בבית ספרנו.
 • המורים, המחנכים וכלל עובדי ביה"ס - מתחייבים לעשות כל זאת באקלים של כבוד אנושי, לכבד את ייחודה של כל תלמידה ואת ייחודו של כל תלמיד, תוך מתן דוגמה אישית ומוסדית ותוך מאמץ להפוך את בית-הספר התיכון ברנקו וייס ע"ש הרצוג למופת עבור מערכת החינוך של מדינת ישראל.

הוראה פרטנית ייחודית

בית הספר פועל למתן מענה דיפרנציאלי והוראה פרטנית לתלמידים שונים: מתלמידים בעלי קשיי למידה ועד תלמידים מצטיינים בעלי כישורי חשיבה ולמידה גבוהים. העבודה הפרטנית עם תלמידים בתוך בית ספר גדול היא יעד מרכזי ולשם כך פותחו מסלולי לימוד ייחודיים ומגוונים מכיתה ט' ועד י"ב.

באופן זה כל תלמיד לומד בכיתה המתאימה לנקודה שבה הוא נמצא. במהלך השנה נערכים מיפויים לימודיים הבודקים את יכולות התלמידים ומאפשרים בניית תוכנית המקדמת את הילדים לפי צרכיהם.

 

ביצועי הבנה בחט"ב

התפיסה הפדגוגית המובילה בחט"ב היא של הוראה לשם הבנה. בתהליך שיטתי והדרגתי, המורה מנחה את תלמידיו להבנות את הידע שלהם כלומדים פעילים. ביצועי ההבנה הם ביצועים המביאים את התלמידים להשתמש בדרכים שונות כדי לבטא את הבנתם וידיעותיהם. למשל: להסביר, לפרש, לנתח, להשוות ולבקר. ביצועי ההבנה מביאים לידי ביטוי את האינטליגנציות המרובות של הלומדים ולוקחים בחשבון סגנונות חשיבה שונים.

במסגרת זו, מתקיימת בחט"ב התוכנית "כתיבה מחוללת הבנה" בכל אחת מהשכבות במקצועות רבי המלל. התוכנית מאפשרת לתלמידים להעמיק את הבנתם בתחום הדעת כאשר הם צריכים לכתוב על פי הנחיות מדויקות, כתיבה הנותנת ביטוי לתהליך הלמידה המעמיק שעברו. התוכנית מיישמת למעשה את עקרונות הרפורמה ללמידה משמעותית של משרד החינוך.

בסוף שנת הלימודים מתקיים "ערב ביצוע הבנה" בו מציגים התלמידים את ביצועי ההבנה שלהם בכל אחד ממקצועות הלימוד.

עבודת ה"שורשים" השנה תכתב על ידי התלמידים במסגרת "קהילת חשיבה". קהילת חשיבה היא מסגרת של הוראה ולמידה המאפשרת לתלמידים ללמוד בקבוצות ולהתמודד עם שאלה פוריה.

 

הרצוג 3

 

בקהילת חשיבה מתאפשרת למידה טובה, שבה התלמיד מעורב בתהליך הלמידה ומבין את תוצריו. תוצרי התהליך יביאו לידי ביטוי גם את השונות בין התלמידים וגם את ייחודו של כל תלמיד.

מסלולים בחט"ע

כיתות מב"ר: כיתות עבור תלמידים בעלי קשיי למידה עם מוטיבציה גבוהה להצלחה. תלמידי המסלול בוחרים במגמה אחת.

כיתות ל"ב אתגר: כיתות הל"ב אתגר מיועדות לתלמידים בעלי לקויות למידה, שצברו במהלך השנים פערים לימודיים רבים. מטרת כיתות האתגר היא להוביל את התלמידים לזכאות לתעודת בגרות. המקצוע שנבחר כמקצוע המורחב למסלול הוא "תיירות" המקנה לתלמידים תעודת "מפעיל תיירות נכנסת" המוכרת בשוק העבודה.

מסלול חד מגמה: מסלול למידה לבגרות מלאה עם מקצוע עיוני אחד מורחב - לבחירת התלמידים. תלמידי המסלול מקבלים שעות תמיכה במקצועות הליבה, ומשולבים בכתות דו מגמה.

מסלול דו מגמה: מסלול למידה לבגרות עם שני מקצועות עיוניים מורחבים לבחירת התלמידים מתוך סל של כ-15 מגמות שונות.

מסלול מצוינות: מסלול למידה לבגרות הכולל שני מקצועות עיוניים ועבודת גמר.

מסלול חינוך מיוחד: מסלול נפרד לתלמידים שנקבעו כבעלי צרכים מיוחדים על ידי ועדות השמה של משרד החינוך. במסגרת המסלול ניגשים התלמידים לבחינות הבגרות ע"פ יכולתם.

על המנהלת ודרכה החינוכית

 

אפרת זיו, מנהלת בית ספר ברנקו וייס ע"ש הרצוג במועצה האזורית גזר, בעלת תואר ראשון בכימיה ותואר שני בהוראת המדעים.

 

מהו הרקע החינוכי שלך?

"את דרכי בחינוך התחלתי כמורה לפיזיקה ולכימיה בבית ספר שש שנתי של החינוך ההתיישבותי. משם התפתחתי כמחנכת, כרכזת שכבה, כרכזת פדגוגית וכסגנית מנהל; כמעט כל התפקידים שאפשר למלא ב-28 שנים במערכת החינוך".

 

מדוע החלטת לעבור לניהול?

"בעקבות התפקידים השונים שמילאתי, ראיתי את יכולת ההשפעה של דמות המנהל. למנהל יכולת לקבוע דרך לתלמידים, להורים ולצוות מורים. רציתי להנחיל את הדברים שאני מאמינה בהם".

 

מהי התפיסה החינוכית המנחה אותך?

"שני ערכים מאוד משמעותיים בעיניי. האחד הוא המצוינות של הצוות: חשוב לי שהמורים יהיו מוכשרים ומקצועיים בתחום הדעת אותו הם מלמדים ובדידקטיקה של התחום. זה יביא למצוינות של התלמידים. הערך השני הוא מתן מענה לכלל הילדים והטיפול בפרט. חשוב לי שנעשה את המקסימום כדי לתת פתרונות לכולם: מהמצטיינים ועד המתקשים. המפתחות להצלחת כל באי בית הספר הם: יחס אישי, דוגמה אישית ואמונה ביכולת של כולם לעשות עוד ולהצליח מאוד.

פרויקטים מיוחדים לבית הספר

 הרצוג 4

 

שכבת ז'

 1. Wize kids.
 2. Debate
 3. F.L.L- רובוטיקה.
 4. חלל ותעופה
 5. תעשיידע – פארק תעשייה בשיתוף "נשר" 2X

שכבת ח'

 1. פרחי רפואה
 2. חלל ותעופה
 3. תעשיידע – קורס "מנהיגות טכנולוגיות למען הקהילה" בשיתוף חברת חשמל 2X.

 

chemistry-herzog

שכבת ט'

 1. פרחי רפואה –קבוצת המשך
 2. השתתפות בפרוייקט הרובוטיקה – First
 3. טכנולוגיה סלולרית – קורס חדש בבדיקה.

 

כיתת מצויינות

 • ביקור במכון וויצמן אחת לשלושה שבועות.
 • השתתפות בהרצאות אורח.
 • שעות חקר עם מחנך.

שכבת י'

 1. "מגשימים" – תכנות ולוחמת סייבר
 2. השתתפות בפרוייקט הרובוטיקה - First.
 3. אקדמיה בתיכון

 

כיתות מצויינות

 • הכנה לכתיבת עבודות גמר.
 • השתתפות בהרצאות אורח.

שכבת י"א

 1. "נס טכנולוגיה". המשך מתשע"ה כולל סמינר קיץ.
 2. השתתפות בפרוייקט הרובוטיקה - First.
 3. אקדמיה בתיכון.

כיתת מצויינות

 • כתיבת עבודות גמר.
 • השתתפות בהרצאות אורח.

שכבת י"ב

 1. "הדרים" – לתלמידות מצטיינות מתמטיקה - מיועדות לחיל התקשוב.
 2. "צמרות" – לכל התלמידות – מיועדות לחיל האוויר.
 3. הנהגה – First – רובוטיקה.

כיתת מצויינות

 • כתיבת עבודות גמר.
 • השתתפות בהרצאות אורח.

תרומה לקהילה

כיתות ז': טיפוח אתר תל-גזר

כיתות ח': "מנהיגות ירוקה" - מובילי מיחזור, הדרכה בתל-גזר

כיתות ט': "יום נתינה" לפני פורים לתלמידי חנוך מיוחד מרמלה-לוד

כיתות י': "מחויבות אישית" - פרויקט שנתי של התנדבות בקהילה בתוך מערכת השעות

כיתות י"א: תיעוד סיפורי נופלי המועצה – "סיפור חייו".

כיתות י"ב: פרוייקטים שכבתיים.

מועצות תלמידים בבית הספר

בבית הספר שלושה סוגים של מועצות:

מועצת תלמידים שכבתית - הפועלת למען תלמידי השכבה. המועצה מורכבת משני נציגים מכל כתה בשכבה ובהפעלה של רכזת השכבה.

מועצת תלמידים חטיבתית- הורכבת מנציגי שתי המועצות השכבתיות המרכיבות את הבית ופועלות בהנחיית מנהלת הבית, למען תלמידי הבית ו"גאוות היחידה".

מות"ב - מועצת תלמידים בית ספרית - במועצה חברים שני נציגים מכל שכבה והם פועלים בהנחיית רכזת החינוך החברתי הבית ספרי. המות"ב שמה לה למטרה לפעול לרווחת תלמידי בית הספר כולם!!! כלל תלמידי בית הספר בוחרים את היו"ר וסגן יו"ר של המות"ב בבחירות חשאיות. עם סיום הבחירות מכריזים "קבל עם" ברחבת בית הספר על בעלי התפקידים החדשים.

מטרות המות"ב הן:

 • להעלות ערכים חשובים לסדר היום הבית ספרי באמצעות פעילויות ושיעורים המועברים על ידי הנציגים
 • להוות "גשר" בין הנהלת בית הספר לתלמידים
 • להנעים הפסקות במהלך ימי הלימודים
 • להפיק אירועים שונים למען התלמידים ולשתף את הקהילה בה אנו חיים.

 

מעורבות הורים

 • הנהגת ההורים של בית הספר פעילה, ומתקיימות פגישות קבועות של הנהגת ההורים עם סגל ההנהלה.
 • ימי מראה ומלגות.
 • קשר חם בין סגל ההנהלה לבין הנהגת ההורים.
 • הקשר בין המורים להורים פתוח, המורים משוחחים עם ההורים בגלוי ומכניסים אותם למעגלי בית הספר.

הרצוג 8

קשרי החוץ של בית הספר

למועצה אזורית גזר ישנן שתי ערים תאומות : ליווד (קנזס) בארה"ב וגרימה בגרמניה. בעקבות זאת ובעידוד המועצה נוצרו קשרים מאוד חמים בין ערים אלו והמועצה. כבר ישנם חילופי משלחות הן של מבוגרים והן של צעירים בתחומי אמנות ותרבות, בשלב זה, ובעתיד גם בתחומים נוספים.

 

 הרצוג 13