ברנקו וייס מיתרים, מיתר

תלמידים 30 715 תלמידים

צוות 30 85 מורים ואנשי צוות

מנהלת 30 עידו ארגמן, מנהל בית הספר

מנהלת 30מירי זמר, מנהלת חטיבת הביניים

ברשת הצטרפות לרשת בשנה"ל תשע"ה (נוסד 1998)

 

מנהלת 30 רחל שמא, מנהלת מחלקת חינוך מ"מ מיתר

מנהלת 30 חנה הקסטר, מפקחת בית הספר

כתובת 30 שדרות המייסדים 3, מיתר

מייל 35 meitarim.m@gmail.com

טלפון 30 651-9789 (08)

אתר בית ספר 30 לאתר בית הספר

תיכון מיתרים ברנקו וייס הנו תיכון צומח ובשנת הלימודים תשע"ו כולל כיתות ז'-י"א. התיכון יגיע לשש שכבות בתחילת שנת הלימודים תשע"ז.

בית הספר נמצא בישוב הקהילתי מיתר והוא עמוד מרכזי בישוב, הוא מאוד מושפע מהישוב ומשפיע עליו.

בבית הספר נקלטים ילדי הישוב וגם ילדים מישובי דרום הר חברון ללא סינון או מיון. במיתרים פועלים לתת מענים למגוון רחב ככל האפשר של תלמידים – קשים ומצטיינים – לאפשר השכלה והרחבת אופקים לתלמידים בהתאם לנטיותיהם. לכן, יש הגברות רבות ובית הספר משקיע מכספו לפתוח הגברות גם אם מספר התלמדים נמוך ממכסת המינימום של משרד החינוך. ההכלה היא אחד העקרונות המנחים את פעילות בית הספר ומשפיעים על אופיו והמעשה החינוכי המתרחש בו.

במשך חמש עשרה שנים בית הספר פעל כחטיבת ביניים בלבד והחל משנת הלימודים תשע"ה, עת הצטרף לרשת ברנקו וייס, החלה צמיחתו לבית ספר שש שנתי.  לכן, במהלך שנתיים יותר מהוכפל צוות המורים ורוח ההכלה והתמיכה, החום והגבולות הברורים, המאפיינים את בית הספר, סייעו לרובם המכריע של המורים להיקלט בהצלחה רבה.

החזון החינוכי

תיכון מיתרים פועל על פי ערכי התלמידאות, מחנך להכרה בסמכות ולהתנהגות בדרך ארץ, להשקעת מאמץ לשיפור הישגים אישיים עיוניים וחברתיים ומוקיר אותם.

בית הספר מכיר בזכויות התלמידים, מקיים דיאלוג מכבד בין כל באי בית הספר ומעודד נכונות לתרום לטובת הזולת בבית הספר ובקהילת היישוב.

בבית הספר מתקיימת תרבות ארגונית של תקשורת וניהול בשימוש טכנולוגיות מידע מתקדמות. ההוראה בבית הספר מושתתת על פדגוגיה ומיומנויות חדשניות בהלימה לתכנית תקשוב המאה ה-21.

בית הספר מאמין כי עשייה משותפת עם ההורים ועם קהילת היישוב מחזקים את עשייתו החינוכית.

לבית הספר חשוב לתת ולהקנות יחס מכבד, מקבל ומכיל של כל באי בית הספר.

מושם דגש על אקלים משתף, על אפס אלימות ועל טיפול נקודתי בכל תלמיד. לשם כך, מקפידים לראות כל ילד וילדה עשרים וארבע שעות ולא רק בשעות הבוקר. מזה נובע שבית הספר מודע ומעורב בטיפול בבעיות לא רק הקשורות לביה"ס, מקפידים לציין ולפרגן על הישגים ופרסים במסגרות שונות וכו'. ביה"ס מעורב עד הסוף ובשל ההקשבה לילדים יחד עם הצבת גבולות ברורים הוא מוערך על-ידי הקהילה הרחבה.

הלמידה לשם למידה (ויותר מהישגים) היא ערך חשוב ומנחה את בית הספר והדבר בא לידי ביטוי הן בדרך העבודה עם התלמידים והן בהיותו ארגון לומד, בו גם המורים לומדים ומתתמקצעים כל הזמן.

 

 

 

תכניות הלימודים בבית הספר

מערכת אישית 

שכבת ט' – בעקבות הישיבות הפדגוגיות החלה תוכנית לתלמידים מתקשים ביותר שיש להם מערכת אישית – התלמידים לא לומדים ערבית או מדעים, מקצועות שלא ילמדו בהמשך, ובמקום זה הם לומדים עם כיתה אחרת שוב את אותם המקצועות בהם הם יכולים להצליח. בתוכנית זו יש 13 תלמידים.

 

מועדון שעורי בית

תכנית זו היא תכנית חובה לתלמידים שנבחרו – בשעות הצהרים, אחרי הלימודים התלמידים שנבחרו מקבלים עזרה מתלמידי כתות י"א-י"ב בהכנת שיעורי הבית. לתלמידי התיכון זה נחשב כחלק מהמעורבות החברתית שלהם (דבר שכל תלמיד בביה"ס מחוייב בו).

 

כתיבה

במסגרת שיעורי ספרות מתקיימת תוכנית כתיבה מחוללת הבנה לתלמידי כיתות ז' ו-ט'.

 

ארגון הלימודים

בחטיבת הביניים ארבעה מקצועות חובה (היסטוריה, ספרות, תנ"ך וגיאוגרפיה) נלמדים רק במשך שנתיים אך כל שנה 3 שעות שבועיות. באופן זה ניתן להעמיק ולשלב גם הערכה חלופית, חקר, כתיבה ויש פחות מקצועות כל שנה.

 

30-70

דרך הערכה זו מתקיימת החל מכיתה ז' עד י"א. כל מורה, בקבוצת הלימוד שלו, מחוייב לכך ש-30% מההערכה תהיה הערכה אחרת ממבחן – עבודת חקר קטנה, סקר, יצירת פרוייקט כלשהו, פוסטר וכו'.

 

הגברות - מקצועות מתוגברים לבגרות

בביה"ס יש 11 הגברות לשכבה המונה כ-140 תלמידים. ההגברות בשנה"ל תשע"ו הן ב: תאטרון, תקשורת כתובה, אמנות, גיאוגרפיה, סייבר, מדעי המחשב, ביולוגיה, פיזיקה, מערכות בריאות, ערבית, מדעי החברה. כדי לאפשר לתלמידים ללמוד בהגברה המתאימה לנטיותיהם וכישוריהם בית הספר משקיע מכספו לפתוח הגברות עם מספר תלמדים נמוך ממכסת המינימום של משד החינוך.

 

חשיפה לאקדמיה

החל מכיתה י' תלמידים לומדים במסגרת אקדמיה בתיכון (תכנית של מחוז הדרום). בתוכנית זו התלמידים לומדים תגבור במסגרת האוניברסיטה הפתוחה במקום אחת ההגברות בביה"ס. נקודות אלו נזקפות לזכותם לתואר ראשון ובמקום אחת מבחינות הבגרות. יש תכנית נוספת היא "נגישות להשכלה גבוהה" במסגרתה תלמידים יוצאים בימי ו' ללמוד קורס העשרה מדעי מתחום אחר מזה שיש בביה"ס באוניברסיטת בן גוריות בבאר שבע. הנקודות נזקפות לתלמידים כנקודות זכות כלליות לתואר ראשון ובביה"ס הם פטורים מהשכלה כללית. בתוכנית זו משתתפים רק תלמידים המסוגלים להשלים את החומר הנלמד בביה"ס, ומיועד לתלמידי כתות י'-י"ב.

 

שונים ביחד

במסגרת פרויקט של רשת ברנקו וייס תלמידים מכתה י' נפגשים עם תלמידים בדואים מבתי הספר שמלווה המכון באזור.

על המנהל ודרכו החינוכית

No Image

אהרון עטיה החל את דרכו החינוכית כמורה לספורט וכמאמן כדורסל מוסמך.  בעל תואר ראשון בחינוך גופני מאוניברסיטת ניו-מקסיקו ותואר שני במינהל ספורט מאוניברסיטת איידהו, בארצות הברית.

מהו הרקע החינוכי שלך?

במשך שמונה שנים הייתי מורה לחינוך גופני בבי"ס יסודי. לאחר מכן לימדתי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ובמקביל ריכזתי שכבה. במשך עשר שנים הייתי סגן מנהל תיכון בבאר שבע.  במיתרים אני מנהל זו השנה השישית, מתוכן במשך ארבע שנים ביה"ס היה חט"ב עצמאית ולפני שנתיים ביה"ס החל בצמיחה לבי"ס שש שנתי.

 

מהי התפיסה החינוכית המנחה אותך?

תפקידי להנהיג את צוות המורים בבית הספר. בתור שכזה אני מוביל, בשיתוף עם הצוות המוביל את בית הספר על פי שלושת העקרונות של בית ספר שש שנתי מיטבי - הכלה, הוראה לשם הבנה וארגון לומד.

עקרון ההכלה בא לידי ביטוי בכך שכל תלמיד מתקבל לבית הספר ואנו נעשה את המרב כדי להביא את התלמידים למיצוי הנטיות, היכולות והרצונות שלהם.  

עקרון ההוראה לשם הבנה מיושם בבית הספר הן בהכלת הרעיון של 30-70 כבר מחטיבת הביניים ו-30% מההערכה והלמידה בעקבותיה נעשות בדרך של חקר וביצועי הבנה מגוונים. בתחומי הדעת השונים נקבעו "ערכים מובילים" כך שתכנית הלימודים וההוראה מותאמות לערך זה. ניתן כבר לראות שבבית הספר מתפתחת "שפת ההבנה" בקרב המורים והתלמידים כאחד.

העקרון של ארגון לומד בא לידי ביטוי בהכשרות והשתלמוית של המורים בכלל ובמיוחד בעבודה עם צוות רכזי המקצוע שמיישמים את הנלמד ודרך הליווי והפיתוח המקצועי בקרב חברי הצוות שלהם. 

צפיית עמיתים ומישוב מתקיימים בקרב כל המורים על ידי המנהל, רכזי המקצוע ומורים עמיתים אחרים והדבר נעשה ברוח בונה וטובה.  פעולת ליווי ולמידה זו מביאה לידי ביטוי ומחזקת את ההכלה של המורים ואת הטמעת החינוך להבנה.

לתפיסתי, יש ליצור ולשמור על אקלים חינוכי מיטבי כיוון שרק במקום בו נעים להימצא מתאפשרת למידה איכותית ערכית וחווייתית. אנו פועלים כדי להמשיך ולשמור על תחושת השייכות של כלל באי בית הספר על אף הגדילה העצומה במספר התלמידים, המורים ואף שטח בית הספר.

אנו ממשיכים לראות חשיבות רבה בחינוך תלמידנו לערכים דמוקרטיים יהודיים וחברתיים. כולנו מחויבים לפעול לחיזוק תחושת השייכות של תלמידינו לארץ ישראל ולעם ישראל.

אנו מחנכים את תלמידינו למעורבות חברתית, לנתינה ולקבלה מסביבתם הקרובה והרחוקה. אנו מקדמים מנהיגות צעירה בשיתוף תנועות הנוער ובעזרת פעילויות השל"ח השונות. אנו מקדמים בברכה מתנדבים רבים הבאים בשערי בית הספר ותורמים ממרצם ומזמנם לטובת התלמידים, המורים וצוות העובדים.

אנו פועלים לחינוך תלמידנו לקראת גיוסם לצה"ל תוך אמונה כי כל בוגר בית הספר מחויב לשירות משמעותי.

אנו מאמינים כי על בית הספר לאפשר לכל תלמיד ללמוד בדרך המתאימה לו מבלי לפגוע בחבריו ללימודים בהתאם לציווי "חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כ"ב ו').

 

מהן מטרותיך בהובלת בית ספר צומח?

מטרה ראשונה – בניית מבנה ארגוני אופטימלי לבית הספר שיאפשר לנו מימוש מיטבי של כלל היעדים של תיכון שש שנתי איכותי. אנו מאמינים כי בנייה נכונה ומושכלת תהווה תשתית ומסד נכונים לשנים רבות.

מטרה שניה - בניית מערך ארגוני שיאפשר לבית הספר הצלחה מרבית של כלל התלמידים בבחינות הבגרות בהיבטים של אחוז זכאים גבוה והקפדה על איכות תעודות הבגרות של כל אחד מתלמידי בית הספר. בית הספר מאפשר מספר מקצועות הרחבה נרחב כמענה למגוון נטיות הלב של תלמידים שונים וכישוריהם הלימודיים בחטיבה העליונה.

 

 

מעורבות חברתית 

כל התלמידים החל מכיתה ז' נדרשים למעורבות חברתית וגם מוערכים על כך בתעודה.

המעורבות החברתית יכולה להיות במגוון דרכים ונושאים בתוך ביה"ס ומחוצה לו. למשל, מועדון שיעורי בית, ביקור ושמירה על קשר חברתי עם נער נכה, מוגבל תנועה מבית הספר.

לכל התלמידים יש פנקס מעורבות שעליהם למלא לאורך כל שש השנים בביה"ס (ללא המעורבות החברתית לא מקבלים תעודת בגרות).

 

 כניסה לבית הספר 6

קשר עם הקהילה

קשר עם הקהילה – יש קשר חזק מאוד עם הקהילה ויחסי גומלין בינה לבין ביה"ס. יש כ-40 מתנדבים הנכנסים לביה"ס ונותנים שעות תגבור לימודי והעשרה לימודית לתלמידים מצטיינים או מתקשים. ההתנדבות מתקיימת בימי שישי במשך היום וכן בשעות אחר הצהרים.