ברנקו וייס כוכבי המדבר

מנהלת 30 אחלאם אלצענא, מנהלת 

ברשת נוסד בשנה"ל תשע"ז 

כתובת 30 מרכז כוכבי המדבר להב, ד"נ נגב, 8533500 

מייל 35 bw-midbar@brancoweiss.org.il 

טלפון 30 991-3393 (08)