ברנקו וייס אור, צור הדסה

תלמידים 30 660 תלמידים

צוות 30 100 אנשי צוות 

מנהלת 30 עידו אהרונוביץ', מנהל

מנהלת 30חגי אהרוני, מנהל חט"ב  

ברשת נוסד תשע"ב, הצטרפות לרשת בשנה"ל תשע"ח

מנהלת 30 רות לסרי, מפקחת בית הספר

מנהלת 30 ניב בר גיא, מנהל מחלקת החינוך, מטה יהודה 

כתובת 30 מתחם בתי הספר. אשד 1, צור הדסה, 9987500

מייל 35  or420018@gmail.com, orhativa@gmail.com

טלפון 30 533-7524 (02)

אתר בית ספר 30 לאתר בית הספר