ברנקו וייס דרך אמונה

תלמידים 30 70 תלמידים

צוות 30 17 אנשי צוות; 

מנהלת 30 הרב יצחק הרמן, מנהל

ברשת נוסד תשע"ב, הצטרפות לרשת בשנה"ל תשע"ז

מנהלת 30 אלימלך פופר, מפקח בית הספר

כתובת 30 ת"ד 100, מושב תירוש, ד"נ עמק האלה, 99815

מייל 35 demuna12@gmail.com

טלפון 30 858-0330 (08)