מרכז אלון ברנקו וייס

תלמידים 30  144 תלמידים

צוות 30  67 מורים, אנשי טיפול וצוות

מנהלת 30 מרב שרון, מנהלת בית הספר

ברשת נוסד ב-1991; הצטרפות לרשת בשנה"ל תשע"ח

מנהלת 30 עדנה יחיאלי, מפקחת בית הספר

כתובת 30 קיבוץ אלונים, 3657700

מייל 35 kalil@alonim.org.il

טלפון 30  983-8218 (04)