נמשכת ההרשמה לקורס מנחים פדגוגיים במגזר הערבי – פורצי דרך בפיתוח המקצועי

מכון ברנקו וייס משיק תכנית הכשרה ייחודית המכוונת לאנשי חינוך בחברה הערבית. התכנית תכשיר חלוצים פדגוגיים שישתלבו במסגרות לפיתוח מקצועי במשרד החינוך ובמסגרות המופעלות על ידי ארגוני מגזר שלישי – במטרה לקדם את מערכת החינוך הערבית ולחזקה כחלק אינטגרלי ממערכת החינוך הארצית. 

  • התכנית שמה לה למטרה ליצור תשתית של הון אנושי מקצועי ואיכותי, שיוביל תכניות קיימות לשיפור מערכות החינוך בחברה הערבית ויזום תכניות עתידיות. 
  • התכנית תכוון לטיפוח שדרת מנהיגות פדגוגית שרואה בבעיות ההווה מציאות שאין להשלים עמה ואתגר שיש לפעול במטרה לשנותו.
  • אנו מאמינים שהכשרתה של מנהיגות שכזו, שתצמח מתוך החברה הערבית תוך שהיא חושבת, חולמת ומדברת בשפה הערבית – היא צורך שעה הכרחי למימוש רעיונות פדגוגיים, המכוונים לקידום מערכת החינוך במגזר הערבי.

 

נענינו לבקשות מהשטח והארכנו את ההרשמה עד 18/12/16.

את המסמכים הנדרשים יש לשלוח לדוא"ל: cv.training@brancoweiss.org.il