כנס ברנקו וייס השנתי

כל שנה, מקיים מכון ברנקו וייס את כנס החינוך השנתי בשותפות עם משרד החינוך. בכנס משתתפים כ-700 אנשי חינוך מובילים בארץ, מרביתם מורים וחלקם קובעי מדיניות במשרד החינוך ובשדה החינוך בארץ באופן כללי. בכנס מושם דגש על הצגת יישומים חדשניים במתודות ההוראה ובמתן במה למורים ועובדים בשטח החינוך.

תשע"ו - הוראה מחנכת 

חינוך הוא דבר שאין לו שיעור - תפיסות ופרקטיקות של הוראה מחנכת

כנס החינוך השנתי ע"ש ד"ר ברנקו וייס תשע"ו

משרד החינוך - אגף לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה ומכון ברנקו וייס

 

בין הנושאים שנדונו בכנס

 • החממה הפדגוגית: מרחב של התנסות וצמיחה
 • יצירתיות ומספרי סיפורים
 • כשפדגוגיה של כתיבה פוגשת הוראה מחנכת
 • "תמורות" - מעבדה לסימולציה הדרכתית
 • פדגוגיה בשירות האתגר הרב-תרבותי
 • חגיגה של רעיונות גדולים
 • הערכה חלוצית
 • חווים פיסיקה - אוהבים פיסיקה
 • נפש בריאה בגוף בריא - החינוך הגופני כפלטפורמה לחינוך לערכים
 • הכיתה הערכית: תפקידים בקבוצה בתיאוריה ובפרקטיקה
 • פדגוגיה של הקשבה
 • "קו החוץ" - שוברים קבעונות ומייצרים חדשנות פדגוגית

 

לתכנית המלאה של הכנס

הכנס שהיה

מגיעים ונפגשים

מפגשים במליאה

סדנאות ובמות

תשע"ה - הוראה משמעותית ומשמעות ההוראה - פיתוח מקצועי של מורים

כנס משרד החינוך, אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה ומכון ברנקו וייס 30/3/2015

 

בין הנושאים שנדונו בכנס

 • דרכי הוראה המפתות לידע 
 • גישות ייחודיות להוראה משמעותית 
 • הוראה מבוססת חקר כמחוללת משמעות 
 • מחזיקים כיתה: הוראה המייצרת אינטראקציות משמעותיות בכיתה 
 • דרכי הוראה אל הלומד היחיד 
 • שבירת מסגרות בהוראה 
 • הובלת שינוי בתרבות ההוראה הבית-ספרית 
 • קהילות מורים לומדות 
 • גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי במחוז מרכז
 • חממות לפיתוח מקצועי של מורים 
 • ייצוגי מידע חזותיים המקדמים הוראה משמעותית  
 • פיתוח מקצועי מבוסס שיעורים מצולמים 
 • שבירת מסגרות בפיתוח מקצועי
 • שיתופי פעולה כמקדמים פיתוח מקצועי של מורים 
 • משמעות ההוראה 

לתכנית המלאה של הכנס

 

התכנסות , תשע"ה

מושב הפתיחה, תשע"ה

עקרונות בעיצוב הוראה משמעותית / ד"ר שמעון אזולאי, יחידת המו“פ, מכון ברנקו וייס

סדנאות אמן : הוראה משמעותית ופיתוח מקצועי

מורים על הבמה מורים, חוקרים ומעצבי חינוך מציגים מודלים, פיתוחים ויישומים של הוראה משמעותית ופיתוח מקצועי

צלילי סיום

תשע"ד - הוראה לשם הבנה 

כנס ברנקו וייס בשיתוף משרד החינוך, המזכרות הפדגוגית 28/11/2013

 

בין הנושאים שנדונו בכנס

 • דרכים שונות לעיצוב ההבנה בשיעור
 • תכנון שיעורים עתירי הבנה
 • לא נשאל – לא נדע: שאילת שאלות ודיאלוג מקדם הבנה
 • כתיבה מחוללת הבנה
 • הבנה בקבוצה הפרטנית
 • עדויות להבנה: למידה מכוונת תוצרים
 • פדגוגיות של למידה פעילה
 • מהוראה פרונטלית להוראה טכנולוגית - אבולוציה של למידה פעילה
 • טכנולוגיה בכיתה כפלטפורמה למעורבות תלמידים בלמידה
 • איך מבינים מדע?
 • למידה דרך המוח הימני: אמנויות והבנה
 • משחק והבנה במתמטיקה ועוד
 • שינוי בית-ספרי לקראת הבנה
 • חלופות בהערכה למבחני הבגרות
 • עיצוב תרבות של הוראה לשם הבנה בהקשרים מערכתיים
 • הבנה ממקום אחר: הוראה לבני נוער בסיכון
 • חינוך חברתי בגישה קונסטרוקטיביסטית
 • משמעות החינוך

 

לתכנית המלאה של הכנס

 

התכנסות בכנס, תשע"ד

מושב הפתיחה בכנס, תשע"ד

כיצד מחוללים הבנה? - סדנת מכון ברנקו וייס

מורים על הבמה, תשע"ד

מושב סיום, תשע"ד