שלומית כסלו

מורה, מנחה, חברת צוות פיתוח בתחומים של הוראה לשם הבנה, כתיבה, וידאו, מורים מובילים
פרטים נוספים

שלומית מנחה פדגוגית מלווה תהליכי שינוי של אנשים בתוך בתי ספר.
אוהבת מאד את השילוב בין הוראה הנחייה ופיתוח מאמינה שהם מפרים ומאתגרים זה את זה ובעיקר לא יכולה לוותר לא על המפגש עם התלמידים, לא על הליווי של המורים ולא על הצלילה לעומקי הפיתוח.
אוהבת לחפור ולפרוש כנפיים להתחדש בחומר וברוח