קרן רוזין

מנחה פדגוגית ברשת בתי הספר השש-שנתיים
פרטים נוספים