קרן קליין

מנהלת אזור מרכז של הפרויקט הלאומי
פרטים נוספים