פנחס סטקלר

מנהל חטיבת הביניים בביה"ס ברנקו וייס החקלאי, פרדס חנה
פרטים נוספים