ד"ר עליזה בלוך

מנהלת רשת בתי הספר השש-שנתיים
פרטים נוספים